Praktikophold ved Ambassaden i Berlin at Dansk-Tysk Handelskammer

     fahryvt8tp.png

Ambassaden har normalt 8 praktikpladser inden for følgende sektioner:

  • Politisk/Økonomisk sektion (2 pladser)
  • Handelsafdelingen (4 pladser, heraf 2 hovedsageligt inden for Global Public Affairs )
  • Presse- og kultursektionen
  • Forsvarssektionen

Den politisk-økonomiske sektion

Den økonomisk-politiske sektion beskæftiger sig med tysk indenrigs- og udenrigspolitik i bred forstand. Sektionen dækker Tysklands bilaterale forhold til vigtige udenrigspolitiske aktører samt Tysklands deltagelse i det multilaterale samarbejde om udenrigs- og forsvarspolitiske forhold, herunder i EU, NATO, FN m.v. Desuden indberetter sektionen om vigtige indenrigspolitiske udviklinger i det tyske politiske system samt som tysk økonomi. Endelig følger sektionen udviklingen på en række politiske områder såsom industri og handel, justits- og indenrigspolitik, finanssektorregulering, skatter og afgifter, energi-, klima- og miljøpolitik, udviklingsbistand samt forskning, transport og telekommunikation.

Handelsafdelingen

Handelsafdelingens primære opgave er at yde eksportrådgivning til danske virksomheder, bl.a. i form af strategisk rådgivning, udarbejdelse af markeds- og konkurrentanalyser samt identifikation af samarbejdspartnere. Et særligt fokusområde er politiske og administrative rammebetingelsers betydning for danske eksportmuligheder til Tyskland, hvor vi leverer Global Public Affairs-rådgivning til danske virksomheder.

Presse- og kultursektionen

Overordnet er det PKI´s opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner samt skabe kontakt til og støtte danske kunstnere i Berlin. PKI er også den danske kulturelle repræsentation i Tyskland, hvilket indebærer, at vi deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

Forsvarssektionen

Forsvarssektionen repræsenterer det danske Forsvarsministerium i Tyskland og har kontakten til det tyske departement. Sektionen koordinerer det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holder det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer. Forsvarssektionen arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige afdelinger herunder politisk-økonomisk og handelsafdelingen

Flere informationer om de nævnte praktikstillinger kan du finde via følgende link: http://tyskland.um.dk/da/om-os/praktikophold/ambassaden/

Varighed

Praktikopholdet er normalt af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske Udenrigstjeneste.

Kvalifikationer 

Minimum afsluttet bacheloruddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode tyskkundskaber. IT på brugerniveau.

Aftaleforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikanten modtager ikke løn i gængs forstand, men derimod et tilskud til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning 

Ansøgning bilagt CV og kopi af eksamensbevis, sendes til ambassaden pr. e-mail i ét samlet dokument via "ansøg nu" knappen. Angiv venligst Dansk-Tysk Handelskammer som reference.

Ansøgningsfrister 

Til efterårsopholdet modtages ansøgninger gerne senest 15. marts og til forårsopholdet senest 15. september. 
Retningslinjer for praktikanter

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Nora Henriksen
nh@handelskammer.dk
Tlf.: 33 41 10 30

Ansøgningsfrist:

Snarest muligt