Säkerhetssamordnare med inriktning mot informationssäkerhet Vi söker nu en informationssäkerhetssamordnare till en nyinrättad roll med syfte att samordna informationssäkerhetsfrågorna i nära samarbete med förvaltningens utvecklingsledare Säkerhet, persona at Ale kommun

Om arbetsplatsen

Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en informationssäkerhetssamordnare till en nyinrättad roll med syfte att samordna informationssäkerhetsfrågorna i nära samarbete med förvaltningens utvecklingsledare Säkerhet, personal inom IT, dataskyddskontakter samt övriga kontaktpersoner på förvaltningen. Arbetet utgår från ny lagstiftning på området, bland annat NIS-direktivet, GDPR och säkerhetsskydd, samt att bidra i utvecklingen av detta arbete.
Du har ett strategiskt ansvar för arbetet med informationssäkerhet i förvaltningen men även ett operativt ansvar för att arbetet med informationssäkerhet sker på ett systematiskt och samordnat sätt. Du bevakar så att förvaltningen stödjer och följer de övergripande säkerhetspolicys och riktlinjer som finns framtaget i Göteborgs Stad, i tjänsten ingår även att stödja förvaltningens dataskyddskontakter samt chefer som medarbetare.
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för att bygga upp nödvändiga strukturer i syfte att utforma, implementera och förvalta metoder och rutiner för förvaltningens arbete kring informationssäkerhet. En viktig del i arbetet är att genom t.ex. utbildningar inspirera och stödja organisationen och på olika sätt säkerställa att medarbetare och chefer upprätthåller en god kunskapsnivå om ämnet. Rollen ställer krav på omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning rörande informationssäkerhet i stort.
Angereds stadsdelsförvaltning inrättade nyligen en sammanslagen stödfunktion som består av tre olika staber, varav en är Stab IT, Lokaler och Säkerhet där åtta personer arbetar med frågor inom IT, säkerhet och lokaler.
I Angereds stadsdelsförvaltning arbetar vi utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och Vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du har högskoleexamen eller KY-examen inom informationssäkerhet eller offentlig förvaltning eller motsvarande utbildning enligt vår bedömning. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och om du har arbetat både strategiskt och operativt med dessa frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person har du integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och förmåga att fokusera på uppgiften och arbeta självständigt. Att kunna ta initiativ, vara flexibel och kunna prioritera är viktigt för att trivas i rollen parallellt med förmågan att kunna strukturera och arbeta målinriktat. Eftersom tjänsten till stor del innebär en konsultativ roll måste du ha lätt för att skapa relationer, tycka om att tala inför andra, ge tydliga instruktioner samt ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Ett nära samarbete med andra medarbetare inom Stab IT, Lokaler och Säkerhet samt andra både inom och utom förvaltningen kräver att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös och lyhörd för andras behov.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:A867718
Gör ansökan

Övrigt

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.
I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.
I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.
Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Remember to mention that you found this position via Graduateland