Vattenhandläggare våtmarker 2019-05-05 2019-04-18 at Ale kommun

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.
Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen söker en vattenhandläggare till fiske- och restaureringsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tidsbegränsad fram till årsskiftet, med viss möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Fiske- och restaureringsenheten arbetar på bred front med vattenfrågor i länet med t.ex. restaurering av vattenmiljöer, fiske- och fiskevård, vattenbruk, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och kalkning av försurade vatten. Vår uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheten har 10 medarbetare med olika utbildningsbakgrunder t.ex. limnologi, fiskeribiologi, biologi, och juridik.
Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande och restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera nya projekt samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag.
Vi har kontakt med bland annat kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, andra länsstyrelser, Mark- och miljödomstolen, markägare, konsulter och vattenråd.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Du har högskoleexamen inom miljövetenskap eller motsvarande med inriktning på våtmarker och vatten. Det är meriterande om du har erfarenhet av miljöarbete, gärna inom en myndighet och gärna med erfarenhet av våtmarker, miljöbalken, LOVA-stöd och miljöstöd för våtmarker. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad och har god förmåga att prioritera. Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor samt har ett miljöengagemang. Du måste ha körkort.
Som medarbetare hos oss har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast enligt överenskommelse.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:112-12844-19
Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd.
Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på kartahär.

Remember to mention that you found this position via Graduateland