Copenhagen Business School

Education

12,587 followers

Studentermedhjælp til Økonomisupport at Copenhagen Business School

Expires in 7 days

Økonomisupporten yder service og støtte til forskere og ansatte på CBS institutter og fællesadministration

Vores afdeling består at 22 faste medarbejdere og 2-3 studentermedhjælpere. Vi sørger for grundig oplæring, og der er god mulighed for at sparre med kollegerne i hverdagen.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

  • Modtage og behandle udlæg og rejseafregninger fra CBS forskere
  • Kontrollere og scanne udgiftsbilag
  • Korrespondance på dansk og engelsk med forskere om deres afregninger
  • Kontering af fakturaer og rejseudgifter
  • Gennemgå og forberede bilagsmateriale i forbindelse med revisionsbesøg
  • Bistå vores økonomisupportere med generelle controlling opgaver

Arbejdstiden er ca. 15 timer pr. uge. Arbejdstiden kan løbende tilpasses din undervisning, men skal som udgangspunkt ligge mellem 9 og 16. Vi tager hensyn til eksamensperioder.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til HK-organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer (OAO-S Fællesoverenskomsten).

Lønnen er 123,19 kr. pr. time. Der indbetales pension, hvis der er 9 måneders forudgående beskæftigelse inden for den offentlige sektor. Pensionsbidraget udgør 10,28 % af de pensionsgivende løndele.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er aktiv studerende ved en højere læreanstalt.

Ansøgningsfrist er 27. maj 2019 kl. 8.00 med ansættelsessamtaler hurtigst muligt derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte teamchef Kirsten Lange på mobil 2875 5662 eller kl.fa@cbs.dk

Tiltrædelse den 17. juni 2019 eller snarest derefter, under hensyn til dine eksaminer og sommerferieplaner.

Company overview