Studentermedhjælper at Dansk Arbejdsgiverforening

Posted 1 week ago

Hvad skal du arbejde med? 

Du vil få et unikt indblik i arbejdsret. Dine arbejdsopgaver vil variere meget, og vil bl.a. omfatte at:  

 • være assisterende sekretær i Afskedigelsesnævnet 
 • udarbejde udkast til højesteretsdommernes afgørelser i Afskedigelsesnævnet  
 • udarbejde resumeer og nyhedsbreve om afsagte domme, lovændringer etc. 
 • udarbejde juridiske notater og analyser  
 • fremsøge retspraksis og litteratursøgning 
 • være i daglig kontakt med advokatteamet og herunder bistå med sagsbehandlingen i forbindelse med retssager, f.eks. deltagelse i forhandlingsmøder og udarbejdelse af udkast 

Lidt om os  

Vi er 40 medarbejdere, der arbejder med overenskomstforhold, konfliktløsning, ansættelsesforhold, EU-ret og arbejdsmiljø. Vi har en uformel omgangstone. Gensidig respekt kendetegner måden, som vi er sammen på såvel fagligt som socialt. Vi lægger vægt på løbende udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer, og at jobbet skal være et godt og relevant supplement til studiet.   

Vi tilbyder et spændende og studierelevant arbejde på 15 timer ugentligt med forventet tiltrædelse den 1. august 2019. Arbejdstiden tilrettelægges fleksibelt, og vi tager hensyn til eksamensperioder.   

Lidt om dig  

Vi forventer, at:  

 • du er jurastuderende med mere end et år tilbage på studiet 
 • du synes, at arbejdsret er spændende, og at du vil følge eller har fulgt et eller flere arbejdsretlige fag 
 • du kan formulere dig tydeligt på skrift  
 • du trives med frihed under ansvar og kan lide at arbejde selvstændigt  
 • du er grundig og kan overholde deadlines 

Er du interesseret?  

Så send din ansøgning via linket "Ansøg Nu"-knappen og vedhæft relevante karakterudtræk senest mandag den 10. juni 2019 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25.