Universitetsadjunkt i filmisk gestaltning at Göteborgs universitet

Posted 2 weeks ago


Akademin Valand vid Göteborgs universitet söker en vikarierande universitetsadjunkt i filmisk gestaltning under höstterminen 2019.
Akademin Valand är en dynamisk plattform för den fria konstnären/författaren/filmskaparen/fotografen. Vi är särskilt intresserade av konstnärlig interaktion och av konstnärsledda kulturer inom samtida konst, film, litteratur, och fotografi. Vi har även en vital forskarmiljö, som innefattar flera nationellt finansierade projekt inom konstnärsledd kultur, samhällelig praxis, queer-film, samtida poesi, kritik samt fotografins betydelse inom miljöforskning, ekologisk forskning och klimatforskning.
Akademin Valand är centralt placerad i Göteborg och är tätt förbunden med stadens kulturliv. Vi har också ett omfattande internationellt nätverk och samarbetspartners över hela världen.
Akademin Valand kännetecknas av små undervisningsgrupper och vårt pedagogiska förhållningssätt är baserat på samproduktion. Våra studenter kommer från olika länder, kulturella bakgrunder och perspektiv, och vi uppmuntrar aktivt dialog mellan kulturer.

Utbildningen avser att utveckla metoder för gestaltning, möjliggöra nya filmiska uttryck och upptäcka nya offentliga visningsmöjligheter. Vi vill uppmuntra studenterna att förhålla sig prövande och kritiskt till konventioner inom filmområdet och att undersöka och erövra en arena att verka i.
Vi tar aktiv del av den tekniska utvecklingen och dess möjligheter. Utbildningen har ett nära förhållande till omvärlden, deltar kontinuerligt i samhällsdebatten och medverkar till förändring av filmens position i samhället.
Tillgänglighet, likabehandling och arkivhantering är andra frågeställningar som är närvarande i utbildningarna. Filmutbildningen är baserad på konstnärlig praktik och yrkeskunnande.

För mer information se www.akademinvaland.gu.se

Ämne

Filmisk gestaltning

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i filmisk gestaltning på grund- och avancerad nivå med fokus på filmskaparens idé-, projekt- och produktionsmetodik inklusive utvecklings- och gestaltningsarbete med speciellt fokus på rumslig gestaltning och Mise-en-scène.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Med konstnärlig skicklighet i denna anställning avses en dokumenterad praktisk kunskap om film och filmproduktion med speciellt fokus på rumslig gestaltning och Mise-en-scène samt en förmåga att kommunicera denna kunskap på ett systematiskt sätt för studenter samt förmåga att leda och underlätta samarbete och konstnärliga och konstnärsledda grupprocesser.
Med pedagogisk skicklighet i denna anställning avses erfarenhet av handledning och arbete med att utveckla individer under deras konstnärliga processer.

Bedömningsgrund

Konstnärliga meriter
 • Professionell konstnärlig verksamhet med hög verkshöjd
 • Djup och bred erfarenhet med fokus på rumslig gestaltning och Mise-en-scène
 • Väl dokumenterad erfarenhet av filmskapandets hela arbetsområde från idé till distribution och visning riktat mot biograf och television och/eller konstrummen såsom visning i gallerier och genom separata utställningar
 • Etablerade nätverk i film och konstlivet såväl nationellt som internationellt
 • Examen från utbildning på avancerad nivå inom relevant ämnesområde eller motsvarande erfarenhet

Pedagogiska meriter
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå

Övriga meriter
 • Kunskap om och en dokumenterad förmåga att utveckla utbildningsbaserade samarbeten
 • Administrativ förmåga och samarbetsförmåga

Meriterande
 • Erfarenhet av att ha deltagit i andras gestaltningsarbete som konstnärlig rådgivare, professionell utveckling av filmares förmåga, projektutvecklare, fotograf, klippare m.m. samt med kompletterande erfarenhet av annat gestaltningsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med breddad rekrytering och jämställdhet inom filmområdet
 • Erfarenhet av utbildning i interdisciplinära kontexter
 • Erfarenhet att driva förändrings- och utvecklingsprocesser

Stor vikt läggs vid att den sökande är intresserad av det förhållningssätt till filmområdet och den pedagogik som Akademin Valand utvecklar.
Sökande förväntas undervisa på svenska och engelska och goda kunskaper i båda språken krävs, såväl muntligt som skriftligt.
Universitet kommer främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Anställning

Anställningsform: vikariat 12 augusti 2019 – 31 dec 2019
Omfattning: 100 timmar
Placering: Akademin Valand, Göteborg
Tillträde: 2019-08-12

Kontaktuppgifter för anställningen

Klara Björk, programansvarig MA film
070-6779467
klara.björk@akademinvaland.gu.se
Märta Jakobsson, personalhandläggare
0766-185862
marta.jakobsson@akademinvaland.gu.se
www.akademinvaland.gu.se/

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Märta Jakobsson, Vasagatan 50 BOX 132 och ska vara inkomna senast 28 juni.
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
Ansökan ska vara inkommen senast: 28 juni 2019
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Remember to mention that you found this position via Graduateland