Doctor-assistent Socio-ecologische bouwindustrialisatie at KU Leuven

Posted 1 week ago

Doctor-assistent Socio-ecologische bouwindustrialisatie

(ref. AAP-2019-324) Laatst aangepast : 29/11/2019
De onderzoeksgroep Duurzame Bouwen op de Technologiecampus Gent werd in 2008 opgericht. Het onderzoek kan worden gegroepeerd in 6 domeinen: 1. Energieprestatie en binnenklimaat -interactie gebouw en HVAC-systemen: bestudeert de interactie tussen kenmerken, gebruik, energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen enerzijds en de keuze, het ontwerp, de werking en de prestaties van innovatieve HVAC-systemen en verlichting anderzijds. 2. Houtconstructie en gebruik van organische vezels: onderzoekt de duurzaamheid van constructies gemaakt van hout, bamboe en producten op basis van hout en isolatiematerialen gemaakt van natuurlijke vezels. 3. Sociale en ecologische duurzaamheid van gebouwen en wijken: richt zich op de beoordeling en certificering van sociale duurzaamheid en nul CO2-uitstoot op gebouwen, wijk- en regionale schaal. 4. Levenscyclusanalyse. 5. Building Information Modelling - Verbeterd procesmanagement: ontwikkelt, verbetert en implementeert BIM-gebaseerde workflows voor alle fasen van de levenscyclus van gebouwen. 6. Commissioning, gebouwbeheer en monitoring. Deze vacature past binnen het thema “Sociale en Ecologische duurzaamheid van gebouwen en wijken”. Duurzaam bouwen wordt zelden gelijktijdig benaderd vanuit zowel een doorgedreven ecologisch als sociaal oogpunt. Het onderzoek heeft als doel om de transitie te realiseren naar een bouwindustrie met verhoogde sociale en ecologisch impact door middel van een proces van standaardisatie, prefabricatie en industrialisatie om te komen tot een hoge mate van betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij wordt onderzoek gevoerd naar de ontwikkeling en toepassing van circulaire en hernieuwbare bouwsystemen en geavanceerde bouwprocessen van ontwerp en uitvoering tot gebruik en hergebruik. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus: het bouwelementniveau, het gebouwniveau, het wijk- en stedelijke niveau en tenslotte het regionale niveau. De focus ligt in eerste instantie op stadsvernieuwing door zowel gebouwrenovatie, vernieuwbouw als “optopping” van bestaande gebouwen. Vanuit een geïntegreerde visie wordt gewerkt aan gebouw-technische en stedelijke ontwikkeling met een sociale- en ecologisch meerwaarde. Het ecologisch bouwen wordt benaderd voor zover het ook een sociale meerwaarde met impact heeft en omgekeerd; het sociaal bouwen wordt benaderd voor zover het ook een ecologische meerwaarde met impact heeft zodat beiden hand in hand gaan zonder dat de ene de andere in de weg staat of de ene ten koste gaat van de andere.
Website van de eenheid
Functie
Je hoofdtaak is de uitvoering van wetenschappelijke onderzoekstaken in de onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen in het onderzoeksthema “Sociale en Ecologische duurzaamheid van gebouwen en gemeenschappen”:
 • Je staat mee in voor het projectmanagement van wetenschappelijke onderzoeksprojecten zoals Circular Bio-based Construction Industry (CBCI), Urban Innovative Action ICCARus, ... ).
 • Je begeleidt projectmedewerkers en doctoraatsstudenten.
 • Je levert een aanzienlijke bijdrage aan het tot stand komen van nieuwe aanvragen voor onderzoeksprojecten.
 • Je schrijft mee aan wetenschappelijke publicaties en presenteert deze op internationale conferenties.
 • Je staat mee in voor de organisatie van studiedagen.

Daarnaast verwachten we dat je didactische opdrachten verricht in het kader van de opleiding Bachelor en Master in industriële wetenschappen: bouwkunde:
 • Je biedt ondersteuning aan hoorcolleges, oefeningen en projectwerk in de leerlijn Materialen en gebouwentechniek.
 • Je biedt didactische en wetenschappelijke begeleiding aan masterproefstudenten.

CBCI: https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sustainable-buildings/cbci
ICCARus: https://iiw.kuleuven.be/nieuws/iccarus
Profiel
 • Je behaalde een doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde of architectuur.
 • Je hebt een goede kennis van en sterke interesse in onderzoek in sociaal-ecologisch bouwen. Dit onderzoek focust zich op de ontwikkeling en toepassing van circulaire en hernieuwbare bouwsystemen en geavanceerde bouwprocessen van ontwerpen, uitvoering tot gebruik en hergebruik. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus: het bouwelementniveau, het gebouwniveau, het wijk- en stedelijke niveau en tenslotte het regionale niveau. De focus ligt in eerste instantie op stadsvernieuwing door zowel gebouwrenovatie, vernieuwbouw als “optopping” van bestaande gebouwen. Het ecologisch bouwen wordt benaderd voor zover het ook een sociale meerwaarde met impact heeft en omgekeerd.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, hebt een wetenschappelijke track-record in dit thema, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent teamgericht.
 • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal, zowel gesproken als geschreven.
 • Kennis van de Nederlandse en Franse taal, zowel gesproken als geschreven, is een pluspunt.
 • Ervaring met interculturele samenwerking is een meerwaarde.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 2 jaar. Aan deze opdracht is een verloning in barema 44 gekoppeld.
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woe 18/12, do 19/12 en vr 20/12 vanaf 14u30.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Alexis Versele, tel.: +32 9 331 65 96, mail: alexis.versele@kuleuven.be, prof. dr. ir. Ralf Klein (hoofd onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen), mail: Ralf.Klein@kuleuven.be of prof.dr.ir. Hilde Breesch (verantwoordelijke Technologiecluster Bouw Technologiecampus Gent), tel. +32 9 331 65 92, mail: hilde.breesch@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/12/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Locatie: Gent
Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent en Aalst
Solliciteren tot en met: 15/12/2019
Tags: Industriële Ingenieurswetenschappen, Architectuur, Burgerlijke Bouwkunde
Bekijk functie in het organigram

Remember to mention that you found this on Graduateland