Administratief Directeur at KU Leuven

Posted 1 week ago

Administratief Directeur

(ref. ATP-2019-584) Laatst aangepast : 29/11/2019
De Faculteit Architectuur van de KU Leuven, ontstaan uit de Sint-Lucas opleidingen, staat voor gerenommeerd architectuuronderwijs. Ze verzorgt de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw en ruimtelijke planning op de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent. De faculteit telt ongeveer 2100 studenten en 250 personeelsleden en maakt deel uit van de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven. De administratief directeur werkt samen met de decaan, de vicedecanen, de campusvoorzitter en het Faculteitsbestuur het beleid administratief uit en stuurt de facultaire ondersteunende diensten functioneel aan. Dit gebeurt in samenwerking met het onderzoeksdepartement, het Departement Architectuur. De decaan, vicedecanen, campusvoorzitter en departementsvoorzitter dragen de academische verantwoordelijkheden.
Website van de eenheid
Functie
 • Je staat aan het hoofd van de Facultaire Diensten Architectuur (FaDiAr) en bent eindverantwoordelijke voor alle ondersteunende processen op vlak van onderwijs, onderzoek, studenten, personeel, externe relaties, maatschappelijke dienstverlening, interne werking, ruimtebeheer, financiën en logistiek die worden opgezet vanuit het administratief en technisch personeel (ATP). Je coacht de diensthoofden en motiveert de medewerkers.
 • In nauw overleg met de decaan, de campusvoorzitter, de departementsvoorzitter, de vicedecanen en de stafmedewerkers en coördinatoren van de faculteit ontwerp en implementeer je de besluitvorming van de facultaire bestuurs- en adviesorganen in de administratieve diensten. Je neemt hiervoor deel aan de vergaderingen van het Faculteitsbestuur, de Faculteitsraad, het Dagelijks Bestuur Faculteit, ….
 • Je fungeert als klankbord voor de decaan, vicedecanen en campusvoorzitter met betrekking tot de administratieve aspecten van het facultaire beleid. Je geeft proactief input vanuit je kennis van de procedures, processen en werkafspraken in lijn met het beleid van de Groep Wetenschap en Technologie en de universiteit.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en vertegenwoordigt de faculteit in de overlegorganen van de Groep Wetenschap en Technologie, de andere faculteiten en de centrale diensten van de universiteit.
 • Je adviseert het academisch leidinggevend beleidsteam i.v.m. de financiële middelen en doet proactief voorstellen voor de financiële planning, opvolging en bijsturing op middellange termijn.
 • Je tekent mee het facultaire personeelsbeleid uit, implementeert de HR-processen en volgt deze processen proactief op.
 • Je stemt de facultaire werking af op de centrale universitaire diensten zodat universiteitsbrede processen administratief doorwerken tot op de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent.
 • Je stimuleert de transcampuswerking binnen de faculteit om efficiëntie na te streven en garandeert de bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid voor studenten en personeel.
 • Je detecteert samen met de facultaire stafmedewerkers en coördinatoren de jaarlijkse administratieve behoeftes vanuit de faculteit met betrekking tot de met LUCA School of Arts gedeelde diensten en je volgt de samenwerking met deze diensten nauw op.
 • Je speelt een sleutelrol in het blijvend begeleiden van de faculteit en haar campussen in de periode van verandering na de integratie van het architectuuronderwijs binnen de universiteit.

Profiel
 • Je hebt een opleiding op masterniveau of gelijkwaardig door relevante werkervaring.
 • Je hebt een grote affiniteit met de academische wereld.
 • Je hebt ruime managementervaring binnen een operationele omgeving.
 • Je hebt ervaring in het administratief begeleiden van veranderingstrajecten.
 • Je weet medewerkers te coachen, motiveren en hebt oog voor de ontwikkeling van mensen.
 • Je slaagt erin het overzicht te behouden zonder in te boeten op administratieve nauwkeurigheid.
 • Je bent sterk in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en Engels.
 • Je bent een bruggenbouwer en weet relaties te onderhouden.
 • Je organisatorische vaardigheden stimuleren een efficiënte, proactieve aanpak.
 • Je bent vertrouwd met het gebruik van Office toepassingen.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamische werkomgeving en een organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Je werkt vanuit de verschillende locaties van de Faculteit Architectuur in Brussel en Gent en verplaatst je geregeld naar Leuven.
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van 1 jaar, na positieve evaluatie verlengbaar voor onbepaalde duur. Afhankelijk van je kwalificaties, competenties en relevante werkervaring is een salaris voorzien in graad 8, 9 of zeer uitzonderlijk 10. Details omtrent het salarispakket kan je terugvinden op onze jobpagina.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Sammy Brié, tel.: +32 16 37 37 24.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 13/01/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Locatie: Brussel/Gent
Diensten Faculteit Architectuur
Solliciteren tot en met: 13/01/2020
Tags: Beleid en beheer, HR en legal, Financiën en administratie
Bekijk functie in het organigram

Remember to mention that you found this on Graduateland