Project manager at KU Leuven

Project manager

(ref. ATP-2019-635) Laatst aangepast : 10/12/2019
De project manager zal werken binnen het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie, dat bestaat uit 6 professoren, een wisselend aantal postdocs en PhD studenten (ongeveer 20 momenteel) en een administratie die voor logistieke en financiële ondersteuning instaat. Op ieder moment werkt binnen CSCP ook een groot aantal stagiaires, masterstudenten en jobstudenten mee aan het onderzoek. Onderzoek binnen het CSCP richt zich op de sociale en culturele psychologie van emotie en motivatie, en de rol die deze processen spelen bij diversiteit en maatschappelijke ongelijkheid (of het opheffen van die ongelijkheid). Binnen het centrum houden Professoren Jozefien Deleersnyder, Batja Mesquita, Karen Phalet en Colette Van Laar zich bezig met onderzoek naar minderheden met een migratieherkomst. De projectmanager zal binnen dit onderzoeksluik werken, en met name verantwoordelijkheid dragen voor het ERC-Advanced project over emotionele acculturatie dat is toegekend aan Professor Batja Mesquita. CSCP biedt een diverse omgeving, waarin respectvol met verschil wordt omgegaan.
Website van de eenheid
Functie
De projectmanager zal, in samenspraak met Professor Mesquita, mede instaan voor de organisatie van het 5-jarig project inclusief de coördinatie van het onderzoeksteam en databeheer, voor het bewaken van de ethische richtlijnen, en voor de contacten met het veld, inclusief communicatie over de resultaten van het project. Het onderzoeksconsortium zal bestaan uit: Professoren Jozefien Deleersnyder, Karen Phalet, Eva Ceulemans (KU Leuven), Professor Heejung Kim (UC Santa Barbara), een voltijdse postdoc, en enkele PhD-studenten.
Voorbeelden van taken en verantwoordelijkheden:
Interne organisatie
 • Op de hoogte zijn van de ERC-Advanced richtlijnen en hierover, waar nodig communiceren met teamleden
 • Rekening houden met ERC-Advanced richtlijnen, een planning maken en bijhouden van “deliverables”, en ervoor zorgen dat alle teamleden zich aan deze planning houden
 • Mede verantwoordelijkheid dragen voor het bewaken van de ethische verplichtingen van het project (zie verder)
 • Voorbereiden en verslag nemen van teamoverleg
 • Ondersteuning van dagelijkse onderzoeksactiviteiten van de PI en haar onderzoeksteam; bijvoorbeeld door handleidingen te schrijven voor studenten en onderzoeksassistenten die aan het onderzoek meewerken, door het (helpen) voorbereiden van powerpoint slides en rapporten, door een goed systeem voor referenties op te zetten in Mendeley, overzicht houden over computers en softwareapplicaties

Onderzoeksorganisatie
 • Aangaan en onderhouden van contacten met organisaties die toegang kunnen geven tot minderheidsgroepen met een migratie-achtergrond (bijv. NGO’s, scholen)
 • Het organiseren van klankbordgroepen (bestaande uit vertegenwoordigers van relevante groepen, NGO’s, scholen), met het oog op het verkrijgen van relevante input zowel voor als na dataverzameling
 • Coördinatie van de werving en opvolging van participanten in het longitudinale onderzoek naar nieuwkomers; contact houden met participanten van de eerste golf van het onderzoek
 • Coördinatie van de werving en opvolging van participanten in het dagboekonderzoek, toezien op de uitbetaling van vergoedingen aan participanten
 • Werving, training en sturing van (biculturele) onderzoeksassistenten die de veldstudies uitvoeren. (In samenwerking met het secretariaat) helpen toezien op de urenbriefjes van de onderzoeksassistenten
 • Helpen voorbereiden van voorstellen aan de ethische commissie, en er mede zorg voor dragen dat de ethische richtlijnen van de ERC worden opgevolgd.

Communicatie
 • Coördinatie van het maken van een website voor het project, en zorg dragen van het onderhoud van die website
 • Voorbereiden van rapporten voor organisaties die aan het onderzoek meewerken
 • Assisteren in het contact met de pers

Data management
 • Met hulp van de Facultaire IT-dienst: Opzetten van een goed geordende en veilige data opslag
 • Ontwerpen van een data management plan (inclusief procedures voor het archiveren, de documentatie en het pseudonimiseren van data)
 • Zorg dragen voor data management (inclusief bewaken van beveiliging van en toegang tot de data, data transfer met UC Santa Barbara); met speciaal oog voor privacy bescherming
 • Ondersteunen van het preregistratie en databeheer in Open Science Framework

Profiel
 • Beschikt over een PhD of een masterdiploma in een van de sociale wetenschappen met relevante ervaring, en heeft bewezen kwantitatieve vaardigheden
 • Spreekt perfect Nederlands en Engels, en bij voorkeur ook een van de talen van de grootste groepen minderheden met een migratie-achtergrond (bijv. Turks, Berbers, Arabisch)
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Heeft uitmuntende organisatorische vaardigheden en beschikt over ruime organisatorische ervaring
 • Is oplossingsgericht en ziet uitdagingen eerder dan problemen
 • Heeft eigen initiatief, maar houdt ook van samenwerken in een team
 • Heeft affiniteit met immigratie en minderheden en is bij voorkeur bekend met minderheidsorganisatie, het netwerk van NGO’s, scholen, etc.

Aanbod
We bieden een voltijdse tewerkstelling aan voor onbepaalde duur. Aan deze functie is een salaris in ATP-graad 7, 8 of 9 gekoppeld, afhankelijk van je ervaring en competenties.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Timo Lamparter, tel.: +32 16 19 40 71 of bij Professor Batja Gomes de Mesquita, mesquita@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/01/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Locatie: Leuven
Sociale en Culturele Psychologie
Solliciteren tot en met: 31/01/2020
Tags: Onderzoek en labo, Beleid en beheer, Sociologie, Psychologie
Bekijk functie in het organigram

Remember to mention that you found this on Graduateland