Erhvervsstyrelsen søger medarbejdere til grøn og digital erhvervsudvikling at Erhvervsstyrelsen

Expires in 13 days

 fnlksrqijn.png

Vi søger nye kollegaer, der kan analysere, udvikle og drive politiske initiativer, der bidrager til at indfri de erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling og digitalisering.
Et område højt på den politiske dagsorden
COVID-19 har på kort tid skabt omfattende – og formentlig længevarende – forandringer for erhvervslivet. Mange danske virksomheder må derfor omstille sig for ikke bare at klare sig igennem krisen, men også for at kunne skabe vækst og beskæftigelse på længere sigt.
I Erhvervsstyrelsen arbejder vi intensivt for at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne på både kort og længere sigt, bl.a. ved at understøtte deres digitale og grønne omstilling. Det skal samtidig bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning.
Vi gennemfører analyser og projekter, der skal generere viden og data om, hvordan vi skaber de bedste rammevilkår for erhvervslivet. Vi bidrager til at udvikle og eksekvere erhvervspolitiske strategier og virksomhedsrettede indsatser, vi varetager ministerbetjening og sekretariatsbetjener nedsatte råd, paneler mv.
Vi søger nye kollegaer til både området for ”Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling” samt ”Digital ansvarlig vækst”. Områderne har et tæt samarbejde og spiller begge en rolle i forhold til politikudviklingen på hhv. det grønne og digitale område, fx ’Strategi for Kunstig Intelligens’ og ”Strategi for Danmarks digitale vækst’ samt bidrager til arbejdet med regeringens klimapartnerskaber. Det indebærer et bredt samarbejde med øvrige områder i Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriets departement og eksterne interessenter.
Dine opgaver kan bl.a. bestå i:

  • Udarbejdelse af analyser på baggrund af data fra Danmarks Statistik, egne data og undersøgelser, interviews mv. for at kunne målrette vores indsatser efter virksomhedernes behov.
  • Udvikling af erhvervspolitiske initiativer og redskaber, der kan motivere og hjælpe virksomheder til at arbejde struktureret med bæredygtighed, digitalisering og ansvarlighed.
  • Implementering og eksekvering af initiativer. Vi driver fx støtteordninger med enorm efterspørgsel fra erhvervslivet til anvendelse af ny teknologi, data og digitale løsninger, som kan styrke virksomhedernes produktivitet og understøtte grøn omstilling. Og vi udarbejder løbende vejledninger og selvbetjeningsløsninger, fx så virksomheder hurtigt kan få afklaret regler for nye forretningsmodeller, få skræddersyet vedledning om e-handel mv.
  • Samarbejde og kontraktstyring med eksterne partnere, fx Fonden for Entreprenørskab, Teknologipagten, Digital Hub Denmark og Dansk Standard,
  • Udvikling af metoder for dokumentation af virksomheders bæredygtighed og samfundsansvar fx ved brug af mere data og digitale løsninger i CSR-rapportering.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine interesser og kompetencer, og der vil være gode muligheder for at rokere mellem emner og opgavetyper.
Samfundsvidenskabelig profil med interesse for erhvervspolitik
Vi forventer, at:
  • Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse, der sætter dig i stand til at se digitalisering og grøn omstilling i en større samfundsmæssig sammenhæng.
  • Du har interesse og gerne erfaring med erhvervspolitik. Viden om klima- og miljøpolitik eller digitalisering vil være en fordel.
  • Analytiske kompetencer og erfaring med dataindsamling (spørgeskemaer / interviews) og databehandling i fx Excel, SAS, STATA, Tableau eller lign. vil være en fordel.
  • Du formår at tænke nyt, ikke er bange for at eksperimentere og kan omsætte det til resultater.
  • Du trives med at samarbejde med både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.

Om os
Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 700 medarbejdere, som arbejder på tre forskellige lokationer i landet. Disse stillinger er placeret på Langelinie i København.
Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.
Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.
Om ansættelsen
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om faste fuldtidsstillinger. Ansættelse vil ske efter kvalifikationer og for den rette kandidat kan indplacering som specialkonsulent være en mulighed.
Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte kontorchef for ”Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling”, Camilla Hjermind på telefon 35 29 16 65 eller kontorchef for ”Digital ansvarlig vækst”, Lars Bønløkke Lê, på telefon 22 67 11 31. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Diana O. Jørgensen på telefon 91 33 71 39.
Er du en af vores nye kollegaer?
Lyder stillingerne som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen eller søg via vores hjemmeside på https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest mandag den 8. juni 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.