KU Leuven

Multiple industries

6,088 followers

Doctoraatsonderzoeker at KU Leuven

Expires in 12 days

Doctoraatsonderzoeker

(ref. BAP-2020-470) Laatst aangepast : 14/10/2020
Voor het Departement Mondgezondheidswetenschappen, onderzoeksgroep Bevolkingsstudies Mondgezondheid, zoeken we een enthousiaste en dynamische doctoraatsonderzoeker.
Website van de eenheid
Project
Je doet doctoraatsonderzoek naar de effecten van een nieuw ontwikkeld zorginstrument dat het verbeteren van de mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen beoogt.
Daarnaast werk je mee aan het uitbouwen van een internationaal onderzoeksnetwerk om het onderzoek naar dit zorginstrument te verbreden en om dit instrument ook internationaal in te voeren.
Profiel
 • Je bent tandarts of je hebt een masterdiploma in de Humane of Biomedische wetenschappen.
 • Je hebt je tijdens je studies onderscheiding behaald. Graag bij de sollicitatie een puntenlijst van het afstudeerjaar toevoegen.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels (beide zowel gesproken als geschreven).
 • Je hebt ervaring met wetenschappelijk literatuuronderzoek.
 • Je hebt een wetenschappelijk en vlotte schrijfstijl. Graag bij sollicitatie gepubliceerde artikels toevoegen indien van toepassing.
 • Je bent vertrouwd met basisstatistiek. Kennis van het uitvoeren van statistische analyses in SPSS is een vereiste. Ervaring met multi-level analyses, longitudinale analyses en missing data-analyses is een belangrijk pluspunt.
 • Je bent bereid je te bekwamen in zowel kwantitatieve (bv ontwikkelen en analyseren van vragenlijsten) als kwalitatieve (bv focusgroepgesprekken) onderzoeksmethoden.
 • Je kunt kennis op een aangename en duidelijke manier overbrengen. Een SLO (Specifieke Lerarenopleiding) diploma is een pluspunt.
 • Je bent nieuwsgierig en geboeid door het onderzoeksthema.
 • Je bent enthousiast, contactvaardig en sociaal in omgang.
 • Je bent analytisch ingesteld en kunt structuur brengen in een veelheid aan informatie.
 • Je bent een constructieve teamspeler die openstaat voor multidisciplinaire overleg en feedback.
 • Je kunt zelfstandig werken, toont verantwoordelijkheidszin en beschikt over een goed organisatievermogen waardoor korte deadlines geen probleem vormen.
 • Je bent bereid om te reizen in functie van het onderzoek.

Aanbod
We bieden een voltijdse tewerkstelling voor een periode van 4 jaar met onmiddellijke ingang en met een evaluatie na 6 maanden. Het onderzoek dient na 4 jaar te resulteren in een doctoraatsthesis. Ons dynamisch, multidisciplinair en professioneel team zal je ondersteunen bij het uitvoeren van je onderzoek en het behalen van je doctoraatsdiploma.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Joke Duyck, mail: of mevrouw Sandra Winnen, tel.: +32 16 32 96 21, mail: sandra.winnen@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/11/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Remember to mention that you found this position on Graduateland