Analytisk stærk AC-praktikant med interesse for det sociale at Esbjerg Kommune

Expires in 9 days

Vil du teste dine kompetencer i forhold til at løfte en vigtig samfundsopgave for udsatte børn, unge og voksnes velfærd? Har du lyst til at få erfaringer med en foranderlig hverdag, hvor du i samarbejde med en lang række aktører på tværs af afdelinger er med til at skabe resultater?

Udviklingsstaben i Sekretariatet for Borger & Arbejdsmarked søger en selvstændig AC-praktikant med stærke analytiske evner og et godt overblik. En generalist med lyst til at udvikle sig indenfor det specialiserede socialområde.

Afhængig af din faglige baggrund, ønsker og interesser kan du i praktikperioden arbejde med flere af de nedenstående arbejdsopgaver:

  • Udføre analyser og evalueringer
  • Indsamle information
  • Arbejde med opdatering og udvikling af hjemmesider og vejledninger
  • Deltage i databehandling og afrapportering
  • Udarbejde oplæg
  • Deltage i projektmøder
  • Hjælpe med koordinering og afholdelse af workshop

Du er i gang med kandidaten eller i slutningen af din bachelor på en relevant akademisk uddannelse, hvor du har trænet dine analytiske kompetencer. Du har interesse for det sociale område og samfundets velfærdsopgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaringer med både kvantitativ og kvalitativ databehandling og afrapportering. Du behøver ikke nødvendigvis at være stærk i økonomiske analyser og beregninger, men du skal have en lyst til, og være nysgerrig på, at undersøge økonomiske sammenhænge på det sociale område.

Du er initiativrig og selvstændig og god til at håndtere en hverdag med skiftende opgaver. Du er i stand til at udtrykke dig kort og klart i skrift og tale. Vi tænker, at du vil trives, hvis du kan lide at tilegne dig viden i samspil med dygtige fagfolk og trives med at tage ejerskab for opgaveløsningen.

Borger & Arbejdsmarked

Esbjerg Kommune er landets femte største kommune. Borger & Arbejdsmarked er en forvalt­ningsenhed med ansvaret for de store velfærdsområder; det specialiserede børne- og voksenområde og Jobcenter. I alt er vi ca. 2300 medarbejdere og 100 ledere.

I Sekretariatet har vi administrative, økonomiske, supporterende og tværgående funktioner for hele forvaltningen herunder ledelses- og udviklingsorienterede projekter. Sekretariatet yder sekretariatsbistand til politiske udvalg og råd.

Praktikken foregår i vores team af udviklingskonsulenter, som har en varieret opgaveportefølje med fokus på Esbjerg Kommunes opgaver med børn, unge og voksne, der er udsatte, psykisk sårbare eller har et handicap.

Du får

En hverdag med 30 kolleger i sekretariatet for Borger & Arbejdsmarked, hvor du indgår i Udviklingsstaben sammen med seks konsulenter, som gerne vil lære fra sig

En god introduktion til forvaltningen og opgaverne

Et arbejdsmiljø, der har fokus på arbejdsglæde, humor og et højt tempo

Spændende og varierede arbejdsopgaver med stor selvstændighed tæt på den øverste ledelse

Gode muligheder for at afprøve dine faglige kundskaber og udvikle dine personlige egenskaber i praksis - din læring og udvikling er i højsædet

Fleksibilitet i forhold til evt. opgaveskrivning

Praktiske forhold

Praktikopholdet er ulønnet. Praktikopholdet er fra februar til juli 2021 eller efter nærmere aftale.

Du vil i hele praktikperioden være tilknyttet en kontaktperson, der kan vejlede dig under dit praktikforløb.

Ansøgning

Er du interesseret, så send din ansøgning vedlagt CV og eksamensudskrifter til sektionsleder for udviklingsstaben Henrik Møller Nielsen via mail, hloni@esbjergkommune.dk

Ansøgningsfrist: 7. december 2020

Vi tager løbende stilling til ansøgningerne, så send gerne hurtigt din ansøgning. Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ved praktikaftalens indgåelse skal straffeattest afleveres.