Accura

Multiple industries

1,786 followers

Studentermedhjælper til Rekonstruktion & Insolvens at Accura

Expires in 2 days

Er du blandt de dygtigste studerende på din årgang? Kunne du tænke dig at opbygge en faglig specialisering hos et af Danmarks absolut førende advokatfirmaer? Vi har travlt og søger en ny studentermedhjælper til vores afdeling for Rekonstruktion & Insolvens.

JOBBET
Afdelingen for Rekonstruktion & Insolvens bistår bl.a. virksomheder, banker, realkreditinstitutter og andre finansielle virksomheder. Vores arbejdsområder omfatter indenretlig og udenretlig rekonstruktion af nødlidende virksomheder, – herunder turn-arounds, refinansiering, ledelsesrådgivning og interkreditor forhold.

Vi bistår i strukturering af drift og sikkerhedsstrukturer samt anden pant- og ejendomsret, ligesom vi rådgiver udenlandske klienter om internationale insolvensretlige problemstillinger i relation til Danmark. Vi fører retssager, herunder ansvars- og omstødelsessager, samt forestår konkursbehandling med vægt på en forretningsmæssig og værdiskabende aktiv tilgang til en afvikling.

Endvidere har vi løbende et stort antal ejendomme, andels- og ejerforeninger samt ejendomsselskaber i rekonstruktion, – hvad enten det er i eller uden for konkurs. Afdelingen forestår administration, optimering, udvikling, drift samt udlejning og salg m.v.

Vi arbejder i et professionelt miljø med højt tempo, hvor kravene til dyb faglighed, tilgængelighed samt effektivitet er store. Vi har altid en kvalitativ og proaktiv kommerciel tilgang til opgaverne. Vi har i vores opgaveløsning tradition for ubundet kreativitet i forhold til klientorienterede helhedsløsninger.

HVORDAN VIL DIN ARBEJDSDAG SE UD?
Du ankommer i løbet af morgenen og henter morgenmad i vores personalerestaurant, hvorpå du er klar til at starte dagen med en palette af forskellige opgaver, som afdelingen har brug for at få udfærdiget. Med udgangspunkt i afdelingens fagområde vil dine opgaver bl.a. være:

 • at besvare juridiske forespørgsler fra juristerne
 • at foretage dybdegående informationssøgninger
 • at udarbejde kortere juridiske notater
 • at indsamle og systematisere dokumenter
 • at foretage selvstændig sagsbehandling, herunder følge sagsbehandling i konkursboer, inddrivelsessager og andre sager løbende med faste opgaver
 • at deltage i retsmøder, herunder møder i fogedretten
 • at assistere jurister med opstart og behandling af konkursboer, herunder administrative opgaver, deltage i møder i skifteretten med jurister og efterfølgende sikring af aktiver i konkursboer
 • at assistere jurister med behandling af retssager, herunder især omstødelses -og konkurskarantænesager
 • at udarbejde interne nyhedsbreve

HVEM BLIVER DIN LEDER?
En partner, som ønsker at dygtiggøre dig og udvikle dig, og som har fokus på, at alle bidrager med kvalitet og skaber værdi i forretningen – alt imens det skal være sjovt at gå på arbejde. Samtidig vil der være en studenteransvarlig advokat i teamet, som bliver din daglige go-to-person.

HVEM BLIVER DINE KOLLEGAER?
Et ambitiøst team på 9 jurister, 4 studentermedhjælpere og 3 sekretærer, som glæder sig til at få dig med på holdet, så du kan arbejde med juridiske opgaver og hjælpe resten af afdelingen med at levere den gode kvalitet. Derudover vil du blive en del af Accuras samlede studenterhold på 36, som ser frem til at spise frokost med dig og have det sjovt med dig til festlige studenterarrangementer.

HVEM ER DU?

 • Du er minimum 3.-årsstuderende på jurastudiet
 • Du har gode karakterer i de formueretlige fag
 • Du er blandt de dygtigste på din årgang
 • Du har interesse for rekonstruktion og insolvens
 • Du er ansvarsbevidst og evner at have mange bolde i luften
 • Du arbejder i høj grad selvstændigt og struktureret, og brænder for at løse enhver opgave hurtigt, effektivt og fagligt korrekt
 • Du har allerede en vis erfaring med informationssøgning, og måske har du også prøvet at udarbejde responsa og analyser
 • Du er en god og effektiv holdspiller, som udstråler arbejdsglæde

HVAD TILBYDER VI?
Hos os får du et fleksibelt, spændende og kompetencegivende job på 15 timer om ugen med attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder overtidsbetaling, obligatorisk pensionsordning samt sundhedsordning. Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores bogkøbsordning for studerende. Du får mulighed for at arbejde mere i ferier og eksamensfri perioder og mindre ved eksamenslæsning og skrivning af bacheloropgave og speciale. Din udvikling prioriteres højt, og du får bl.a. mulighed for at deltage i kurser på Accuras interne uddannelsesforløb Accura Academy.

HVEM ER ACCURA?
Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder samt private selskaber og deres ejere. Vi er en ung og spændende virksomhed med en flad organisation og godt 260 medarbejdere, heraf mere end 160 jurister.

HVAD GØR DU NU?
Send en ansøgning hurtigst muligt via linket i denne stillingsannonce og vedhæft dit cv, eksamensbeviser og karakterer. Vi afholder løbende samtaler. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at ringe til HR-konsulent Mette Blem på 3078 6724.