Studentermedhjælpere til Supporten for Kortforsyningen og Ledningsejerregistret (LER) at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Expires in 9 days

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030, og vi arbejder for, at denne reduktion fremmes og understøttes af data.

Dine opgaver
Hovedopgaven består i at besvare henvendelser fra brugerne af Kortforsyningen og Ledningsejerregistret, telefonisk og via mail, i dialog med øvrige medarbejdere i styrelsen.

Du skal også løse andre opgaver som f.eks. mindre analyser, referater, opdatering af vejledninger eller udarbejdelse af statistikker. Du vil blive ansat i kontoret Forvaltningssamarbejder, som består af 20 fastansatte og 7 studentermedhjælpere.

Om dig

  • Du er studerende på en videregående uddannelse fx relateret til geografi, anvendelsen af data, offentlig administration eller jura. Du er velformuleret både i skrift og tale, på dansk og engelsk
  • Du er god til hurtigt at overskue nye fagområder og i stand til at videreformidle dem til andre. Du har viden og/eller interesse for, hvordan anvendelse af data og digitaliseringsprocesser kan bidrage positivt til samfundsudviklingen

Om Ledningsejerregistret
For at undgå at der sker skade på ledninger placeret under jorden ved gravearbejde vedligeholder SDFE et offentligt tilgængeligt ledningsejerregister (LER). LER indeholder oplysninger om ejerne af nedgravede forsyningsledninger. Formålet med registret er at sikre, at entreprenører og andre grave-aktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde. Dermed undgås graveskader og planlægningsarbejdet effektiviseres.

Om Kortforsyningen
Kortforsyningen er et centralt stykke digital infrastruktur, som bruges af både offentlige myndigheder og private virksomheder.

Kortforsyningen stiller frie data og geodata til rådighed via webtjenester bl.a. som WMS og WFS, men også til download. Kortforsyningen udstiller data via en række tjenester, der kombinerer data og funktionalitet. Via Kortforsyningen er der adgang til de senest ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data.

Vi tilbyder
Du lander i en ambitiøs styrelse med superdygtige kolleger, og du kommer helt sikkert til at lære en masse nyt i et stærkt fagligt miljø.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos fuldmægtig Niels Nepper-Christensen på telefon 7254 5643.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Arbejdstiden er 15 timer pr. uge i gennemsnit, og arbejdstiden planlægges under hensyntagen til dit skema, afleveringer, eksamener osv.

An­sæt­tel­ses­­­området er Klima- Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Tiltrædelse snarest efter aftale.

Du søger stillingen online via knappen her på siden Vi skal have dine oplysninger samt ansøgning og CV senest den 4. november 2020. Vi holder samtaler løbende.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.
Læs mere på www.sdfe.dk