Business Analyst med interesse for procesoptimering at VKR Holding A/S

Expires in 3 days

VKR Holding søger en dygtig og engageret Business Analyst til at analysere og rapportere om udviklingen i og omkring VKR Gruppen (VELUX A/S og DOVISTA A/S), samt bidrage til at optimere processer på tværs af Corporate Finance.

Dine arbejdsopgaver
Som Business Analyst indgår du som en del af Corporate Finance teamet, og det forventes, at du selvstændigt kan varetage flere områder og har ambitioner om øget ansvar.

Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være at: •

  • koordinere og udarbejde månedlig rapportering til direktion og bestyrelse
  • analysere og rapportere om forretningsområdernes udvikling til VKR Holding A/S’ direktion og bestyrelse
  • foretage opfølgning og analyse på selskabets finansielle portefølje
  • udarbejde præsentationsmateriale til bestyrelsesmøder
  • udarbejde internt og eksternt regnskab samt budget for VKR Gruppen til præsentation for direktion og bestyrelse
  • udarbejde benchmarks og case-studier af konkurrenter mv.

Udover de faste opgaver, vil der være mulighed for at deltage i værdiansættelse i forbindelse med potentielle akkvisitioner. Derudover vil du med din interesse for optimering, løbende skulle bidrage til evaluering af processer på tværs af Corporate Finance funktionen og løbende give input til udvikling og forbedring af analyser, rapportering mv.

Jobbet indebærer et mindre antal rejsedage om året.

Din profil
Du er analytisk og faglig dygtig med en relevant uddannelse som cand.merc., cand.oecon., cand.polit. eller tilsvarende kombineret med 1-3 års erfaring fra en lignende stilling. Du har en god forretnings- og regnskabsmæssig forståelse samt flair for modellering i Excel og fremstilling af præsentationer i PowerPoint og Word.

Vi søger en person, som går omhyggeligt og detaljeorienteret til værks og arbejder målrettet. Du har let ved at skabe gode relationer til kollegaer og andre samarbejdspartnere. Du kan selvstændigt løse opgaver, men samarbejder også godt og deler gerne ud af din viden. Du har gerne erfaring med procesoptimering og automatisering af processer. Vi anvender både dansk og engelsk i den daglige forretning, hvorfor det er en forudsætning, at du har et højt sprogligt niveau og behersker engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder
En udfordrende og spændende stilling med gode muligheder for faglig fordybelse og indsigt i en stor international virksomhed. Du vil få mulighed for at udvikle dine arbejdsopgaver og dine idéer. Du vil komme til at arbejde selvstændigt og i teams, ikke kun i Corporate Finance, men også med de øvrige afdelinger i VKR Holding. Du vil arbejde tæt på direktionen.

Du bliver del af en værdibaseret virksomhed, hvor vi har vores Mønstervirksomhedsmålsætning som ambition. Vores virksomhedsgruppe udvikler samfundsnyttige produkter, og vi tænker langsigtet og udviklingsorienteret. VKR Holding holder til i Hørsholm, hvor du vil få arbejdsplads.

For den rette kandidat vil der være gode udviklingsmuligheder i VKR Holding. Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke, der svarer til dine kvalifikationer.

Er du interesseret
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-koordinator Stine Thomsen tlf. +45 2967 4749 eller via mail på: STh@vkr-holding.com. Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt og senest den 30. november 2020. Samtaler bliver afholdt løbende, og stillingen besættes, når den rette kandidat er fundet. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt