3F søger praktikanter til EU-kontoret i Bruxelles hhv. til efteråret 2021 og foråret 2022 at 3F

Posted 1 week ago

Drømmer du om at arbejde med interessevaretagelse i hjertet af EU og brænder du for at styrke danske lønmodtageres interesser i Bruxelles? Har du en veludviklet politisk tæft og er du blandt de skarpeste på din årgang? Så er stillingen som praktikant hos 3F’s EU-kontor i Bruxelles noget for dig.

I centrum af 3F’s EU-interessevaretagelse

Med et hav af EU-tiltag der får betydning for 3F-medlemmers dagligdag, reformivrige EU-ledere, et Europa-Parlament og Kommission med store ambitioner og den enorme genopretning efter COVID-19, vil der være nok at tage fat på i arbejdet med at sikre 3F’s interesser helt tæt på beslutningerne i Bruxelles. I sekretariatet bliver du en del af et lille team på tre og kommer derfor direkte ind i maskinrummet for 3F’s konkrete varetagelse af medlemmernes interesser i EU-systemet.

Hovedopgaver

Sekretariatet koordinerer og understøtter 3F’s interessevaretagelse i Bruxelles via dialog med Forbundshuset i København og nøglepersoner i EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet, den europæiske fagbevægelse og andre relevante organisationer m.fl., samt gennem samarbejdet med FH’s kontor i Bruxelles.

Som praktikant får du til opgave at:

 • assistere sekretariatslederen og konsulenten i arbejdet med at fremme 3F’s dagsordener på EU-området, bl.a. ved indflydelse på de mange EU-initiativer, der påvirker 3F-medlemmers hverdag
 • bidrage med synlighed af 3F’s EU-indsatser overfor medlemmerne
 • følge udviklingen af relevans for 3F i Bruxelles og bidrage til mundtlige og skriftlige rapporteringer til Forbundshuset i København
 • lave research på indspil til EU-politik samt forfatte udkast til indberetninger og rapporter til Forbundshuset
 • deltage i konferencer, arbejdsmøder, udvalgsmøder i Europa-Parlamentet mv.
 • andre forefaldende opgaver af faglig og praktisk karakter på kontoret.
 • Arbejdet sker i tæt samarbejde med sekretariatslederen og konsulenten på kontoret.

Vi forestiller os at du

 • er studerende på en samfundsvidenskabelig retning eller på et studie med fokus på EU og/eller arbejdsmarkedspolitik – helst på kandidatniveau
 • gerne har erfaring fra andet fagligt eller politisk arbejde – enten frivilligt eller ved arbejde i politiske organisationer i Danmark, Bruxelles eller andre relevante steder
 • har en veludviklet politisk forståelse og lyst til at lære om EU og arbejdsmarkedspolitik
 • kan arbejde selvstændigt og ønsker at fremme 3F’s EU-prioriteter, som du kan læse om her
 • kan trives på et lille sekretariat med en til tider hektisk hverdag og evner at holde mange bolde i luften
 • har gode samarbejdsevner
 • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
 • har gode sprogkundskaber – som minimum flydende dansk og engelsk i skrift og tale, men også gerne kendskab til andre relevante europæiske sprog.

Det er en forudsætning, at opholdet er meritgivende og kan indgå som led i din videregående uddannelse. Praktikforløbet er ulønnet, men vi dækker dokumenterede udgifter til husleje under praktikopholdet i Bruxelles. Derudover ydes der en månedlig erkendtlighed. Vi lægger vægt på, at du under praktikforløbet tilegner dig kompetencer og praktiske erfaringer, som du ikke ville kunne opnå med et semester på studiet.

Vi tilbyder

 • En spændende praktikplads, der giver stor indsigt i EU-spørgsmål og i den politiske interessevaretagelse for Danmarks største fagforening med mulighed for at påvirke denne.
 • En arbejdsplads i hjertet af EU-kvarteret i Bruxelles, med udsigt til Europa-Parlamentet.
 • En sjov arbejdsplads med mulighed for stort ansvar og lærerige opgaver.
 • Indsigt i fagbevægelsens arbejde og organisation på europæisk plan.

Praktikanten vil have reference til sekretariatslederen på 3F’s EU-kontor i Bruxelles, Simon Redder Momsen.

Periode

Praktikforløbet efteråret 2021 er fra d. 16. august 2021 til d. 31. januar 2022.

Praktikforløbet foråret 2022 er fra d. 1. februar 2022 til d. 15. juli 2022.

Angiv gerne i ansøgningen om du ønsker efterårs- eller forårsperioden.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretariatsleder Simon Redder Momsen på telefon: +32 474 981 578.

Ansøgning

Vi går ind for mangfoldighed og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Send din ansøgning og CV ved at klikke på ”søg stillingen” senest onsdag d. 10. februar 2021 kl. 9.00.

Samtaler forventes afholdt i starten af uge 8 i København, i Bruxelles eller online.

Hvis du vil vide mere om 3F som arbejdsplads eller om vores rekrutteringsforløb, kan du læse mere her: https://www.3f.dk/om-3f/job-i-3f
Fagligt Fælles Forbund, 3F, er med ca. 270.000 medlemmer Danmarks største fagforening. Vi leverer løsninger med udgangspunkt i medlemmernes hverdag. Vi sikrer medlemmerne uddannelse, godt arbejde med ordentlige løn- og arbejdsforhold – via aftaler med arbejdsgiverne og i dialog med politiske partier.

Vi er en interesseorganisation i rivende udvikling. Bæredygtige løsninger med fokus på innovation og kvalitet, samt værdiskabende medarbejdere med engagement og initiativkraft, er vores styrke. Læs mere om os på www.3f.dk.