Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd at Flekkefjords kommune


Er du helsefag/ syke- eller vernepleierstudent og trenger arbeidserfaring? Søk hos oss, da vel!
Vi lyser nå ut deltidsstillinger innenfor helse- og velferdssektoren.
Vi ser etter deg som er utdannet eller på vei til å bli utdannet helsefagarbeider, syke- eller vernepleier.
Som ansatt hos oss jobber du i enheten for sykehjem, enheten for hjemmetjenester, enheten for habilitering eller enheten helse og livsmestring. Du kan selv komme med ønske om hvor du helst vil jobbe. Har vi ledige stillinger i andre enheter enn den/de du foretrekker, kan du få tilbud om ansettelse der.

For eldre og deres pårørende er lite så viktig som at også alderdommen er fylt med mening og gode opplevelser!
Jobber du på Tjørsvågheimen, i enheten for sykehjem, er du med og legger til rette for det. Hva det innebærer? En tur ut, kanskje? En kaffekopp i Bryggeparken ved Søylandstjernet?
Sykehjemmet har seks avdelinger for 12-18 pasienter, og er et livsgledesykehjem med fokus på pleie som passer den enkelte. På Tjørsvågheimen har vi demens-, psykiatri- korttid- og langtidsavdeling.

For mange pleietrengende er det å kunne bo hjemme viktig for at livet skal være godt.
Hjemme kan være i eget hus eller leilighet et sted i kommunen, eller det kan være i en av de 43 boenhetene i leilighetskompleksene Hidra Omsorgssenter og Sundeheimen. I enheten for hjemmetjenester er du med og gir både unge og gamle muligheten til å fortsette livet hos seg selv, til tross for sine utfordringer.

Det er avgjørende å mestre, eie og føle selvstendighet i eget liv, enten du har en funksjonsnedsettelse eller ikke.
I enheten for habilitering hjelper vi mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser med det. Vi har brukere som bor i bofellesskap og i private boliger.
I student/helgestillingene ansetter vi assistenter som kan være med og bidra i hverdagslivet til brukerne våre.
For mennesker med psykiske utfordringer og/eller rusavhengighet kan noen dagligdagse oppgaver virke uoverkommelige. Allikevel er det ikke alltid det skal så mye til for å mestre det som venter.
Du kan være med på veien mot disse små og store seierne om du jobber i enhet for helse og livsmestring. Vi har brukere som bor i bofellesskap og i private boliger.
Hos oss har vi en døgnavdeling for psykisk helse og rus, i tillegg til ambulant avdeling hvor vi reiser hjem til de som trenger det.

Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Studerer for å bli helsefagarbeider eller verne-/sykepleier (eller har fullført disse utdanningene)
 • Har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Har erfaring fra arbeidslivet fra før av (oppgi derfor referanser)
 • Har gyldig politiattest
 • Har sertifikat for bil med manuell gir – hvis det er enheten for hjemmetjenester du vil ansettes i

Personlige egenskaper
 • Liker å jobbe tett sammen med andre
 • Er opptatt av faglig kvalitet, og å få og dele kunnskap
 • Synes det er viktig å ta vare på både brukere, pasienter og pårørende
 • Er ryddig og strukturert
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er til å stole på
 • Er engasjert og ansvarlig
 • Synes det er spennende å tenke nytt og «utenfor boksen»
 • Er villig til å gjøre det «lille ekstra» for brukere og pasienter

Vi tilbyr
Lønn etter tariff
Studentavtale

Remember to mention that you found this position on Graduateland