Stockholm University

Multiple industries

7,634 followers

Forskare i demografi eller sociologi (2 tidsbegränsade anställningar) at Stockholm University


vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-09-30.

Sociologiska institutionen är en av de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen inbegriper Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA).
Projektbeskrivning
Vi söker forskare som ska bidra till ett projekt finansierat av European Research Council (ERC): A Better Life for the Children of Exile: Intergenerational Adaptation of the Descendants of Refugees, som ämnar öka förståelsen av ojämlikheter som barn och barnbarn till flyktingar upplever, och de faktorer som leder till dessa ojämlikheter.
Projektet leds av Ben Wilson, och kommer involvera forskare på Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA, som en del av Sociologiska institutionen. Projektets mål är att genomföra den första omfattande studien av barn till flyktingar. Vi kommer att etablera holistisk evidens rörande de ojämlikheter som berör barn till flyktingar som lever i Sverige, och därmed bidra till att utveckla teorier och evidens som kan delas med andra länder.
Projektet involverar komponenterna hälsa, familjebildning, bostadskontext och socioekonomisk status. Projeket kommer vara interdisciplinärt och är en ideal plattform för forskare att tillskanska sig erfarenheter och kunskap för en stimulerande akademisk karriär. Forskningen utgör en del av det större ERC projektet men med stora möjligheter att bestämma fokus och forskningsdesign baserat på egna intressen. Vi välkomnar sökanden med egna forskningsintressen och idéer, kopplade till sociologi och demografi, eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.
Forskningsfinansiering finns för två forskare och täcker kostnader för att delta i konferenser och seminarium, och kurser i forskningsmetoder på avancerad nivå.
Arbetsuppgifter
Forskning baserat på svenska registerdata.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet redovisat i tidigare vetenskapliga publikationer av relevans för det aktuella projektet.
Den sökande bör ha solid erfarenhet av forskning baserat på longitudinella data.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid under 2 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Ben Wilson, ben.wilson@sociology.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor), som beskriver:
  – varför du är intresserad av projektet
  – vad som gör dig lämplig för projektet
 • CV, som beskriver:
  – examina och övriga utbildningar
  – arbetslivserfarenhet
  – publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – hur du planerar utföra din forskning
  – föreslagna forskningsområde och forskningsfrågor
  – föreslagna forskningsdesign/metoder (research design/methods)
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Graduateland