Stockholm University

Multiple industries

7,634 followers

Postdoktor inom bakterie-värdcells interaktioner at Stockholm University


vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2021-09-27.
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.
Projektbeskrivning
Projektet syftar att kartlägga molekylära mekanismer vid bakteriers interaktioner med värdceller.
Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning inom molekylär och cellulär mikrobiologi med fokus på interaktioner mellan bakterier och värdceller. Vi söker en motiverad person till forskargruppen som kan använda avancerade tekniker för att kartlägga bakterie-värd interaktioner.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och en gedigen bakgrund i experimentall biologi. Relevant expertis inom molekulär mikrobiologi, infektionsbiologi och/eller bakterie-värd interaktioner är meriterande.
Sökande ska ha expertkunskap inom biomedicin, molekylär mikrobiologi och/eller infektionsbiologi. Erfarenhet av arbete med molekylära studier av bakterieinfektioner och/eller samspel mellan bakterier är ett krav, och erfarenhet av flödescytometri, avancerad mikroskopi, molekylär kloning samt expressionsanalyser är meriterande.
Vidare har sökande en god administrativ förmåga och är strukturerad med hög ansvarskänsla, innehar initiativkraft samt en god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde hösten 2021 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ann-Beth Jonsson, ann-beth.jonsson@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on Graduateland