Student til markedsrisikoområdet at Finanstilsynet

Expires in 11 days

Student til markedsrisikoområdet

Vil du gerne få en forståelse af markedsrisiko i praksis? Synes du udvikling på markederne, og arbejde med at analysere og præsentere data er spændende? Så kom og blive student i markedsrisikoteamet i kontoret for mellemstore pengeinstitutter i Finanstilsynet.

Hvad forventer vi af dig?
Markedsrisikoteamet er ekspertisecenter på markeds- og modpartsrisikoområdet, og har ansvaret for at føre tilsyn med banker og realkreditinstitutters styring af markeds- og modpartsrisiko. Herudover deltager vi i EU-arbejdet på området og udfører ad-hoc analyser.

Du vil sammen med vores anden student og de 5 økonomer i teamet skulle deltage i disse opgaver.

Kan du sætte kryds ved følgende tre karaktertræk, er du et godt match til stillingen:

1. Du vil gerne arbejde med markedsrisici i praksis
På dit studie interesserer du dig for den finansielle sektor og matematiske modeller. Du vil gerne få et bedre indblik i, hvordan bankerne styrer deres markedsrisici i praksis.

2. Du er fagligt velfunderet
Du bliver en del af et fagligt stærk team, hvor du får en god indsigt i de finansielle markeder. Det er derfor vigtigt, at du er fagligt velfunderet og en skarp analytiker med praktisk forståelse. Det er desuden vigtigt, at du formår at arbejde struktureret, samtidig med at du bevarer blikket for detaljen.

3. Du arbejder selvstændigt og tager ansvar
Du får hurtigt dine egne arbejdsopgaver, som du selv er ansvarlige for. Det er derfor vigtigt, at du kan tage ansvar, og at du er god til at arbejde selvstændigt. Der er altid nogen i teamet at sparre med om de konkrete opgaver.
Derudover forestiller vi os, at du:

  • er studerende på kandidatuddannelsen på en økonomisk uddannelse som fx cand.polit., cand.oecon., cand.merc. AEF eller tilsvarende.
  • interesserer dig for den finansielle sektor og kan godt lide at arbejde med data og modeller. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til programmering i eksempelvis SAS, R-studio, VBA eller lignende og kan lave databaseudtræk til ad hoc analyser og opsætning af løbende dataovervågning. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du kan udvikle, opdatere og vedligeholde i SQL, eller har kendskab til Power BI, men det er ikke et krav.


Hvilke opgaver skal du især løse?
I tæt samarbejde med dine kollegaer i markedsrisikoteamet skal du hjælpe os med at føre tilsyn med markedsrisikoområdet i de danske kreditinstitutter samt medvirke i det analytiske arbejde med operationel risiko. Du skal være med til at føre et databaseret tilsyn i et team, hvor vi skaber overblik over banker og realkreditinstitutters markedsrisici ved overvågning og analyse af data for markedsudvikling, risici og indtjening samt løbende dialog med institutterne omkring deres eksponeringer og afledte risici. Herudover overvåger vi institutternes prisnings- og risikomodeller, som løbende analyseres.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at analysere data for markeds- og modpartsrisici samt udviklingen i de generelle markedsforhold. Tilgangen til det databaserede tilsyn med markedsrisiko for pengeinstitutter, som ikke er SIFI institutter, er under hastig udvikling og vurdering, hvortil du kan være med til at definere, automatisere og effektivisere denne nye tilgang. Herudover faciliteter vi en række nøgletal til brug for sektoren, som udgives en gang i kvartalet, hvor du vil understøtte og drifte de modeller og beregninger, som bruges hertil.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med vores anden student.

BLIV EN DEL AF BANK2
Vi fører tilsyn med de mellemstore pengeinstitutter. Og så er vi stolte af at være husets eksperter på væsentlige områder som pengeinstitutters styring af markedsrisiko, operationel risiko og IT risiko i de små og mellemstore pengeinstitutter. På den måde bliver vores stærke faglighed bragt i spil i hele Finanstilsynet, hvor vi kender processerne fra A til Z. Mulighederne for hurtigt at få ansvar er gode på kontoret. Det samme er muligheden for at opbygge et godt netværk og få praktisk indblik i hinandens hverdag, når vi sammen er på undersøgelser rundt om i landet. Vi arbejder også internationalt og viden-deler på tværs af landegrænser.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. Arbejdstiden ligger typisk på 15 timer om ugen. Vi er fleksible mht. eksamensperioder, men forventer til gengæld, at du er frisk på at arbejde igennem i travle perioder.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Sådan ansøger du
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest den 9. december 2021 kl. 12. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicekontorchef Kjersti Simonsen Skotnes på tlf. 33 55 82 27.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR Partner Line Vasseux, tlf. 9133 7049.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.