Doktorand i företagsekonomi at Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

Vi söker nu en doktorand inom företagsekonomi

Duktiga och engagerade medarbetare är en avgörande faktor för Linköpings universitets framgång.
Och vi behöver fler av dem. Vår kärnkompetens kommer från lärare och forskare, men ett framgångsrikt universitet kräver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla är viktiga. Vi behöver rekrytera många nya medarbetare bland annat genom en expansion av vår forskningsverksamhet. Vi ser fram emot din ansökan.
Stärk dig själv och vår digitala framtid! Vi erbjuder en doktorandtjänst inom företagsekonomi som behandlar ämnen cybersäkerhet, företagsansvar och styrning.
Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att delta i forskningsprojektet ”Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar – en studie av svenska företag” (CODIRES) finansierat av Vetenskapsrådet. I CODIRES ser vi organisationer som skapare av digitalt ansvar och vill förstå den sociala konstruktionen och organisationen av företagsansvar hos digitalt aktiva företag. Detta teoretiska utgångspunkt är viktigt för oss för att förstå hur organisationer kan lära av de (o)avsedda konsekvenserna av digitalt (icke-)ansvar och utveckla en proaktiv inställning till digitala krav. I CODIRES tillämpar vi både kvalitstiva och kvantitativa metoder och kombinerar expertintervjuer om cyberolyckor, en kvalitativ flerfallsstudie med kvantitativ data från en enkät bland digitalt aktiva företag i Sverige.
Doktorsprojektet i CODIRES handlar om effekterna av den sociala diskursen om digitalisering och efterföljande juridiska och kvasi-juridiska förändringar samt aktuella hot från cyberattacker mot digitalt aktiva organisationer (t.ex. cyber-/informationssäkerhetsstandarder, GDPR). I dialog med CODIRES seniora forskare ges du stor frihet att utveckla en tvärvetenskaplig, men i första hand samhällsvetenskaplig och/eller humanistiskt inriktad syn på cybersäkerhet.
Som doktorand ägnar du det mesta av din tid åt doktorandstudier och de forskningsprojekt som du är en del av. Ditt arbete kan även innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring, upp till max 20 % av en heltid.
Din arbetsplats
Din arbetsplats kommer att vara avdelningen för företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). IEI erbjuder en unik miljö för tvärvetenskaplig diskurs om stora samhällsutmaningar, teknisk innovation och organisatorisk förändring. Här kombineras forskning med tvärvetenskapliga grund- och forskarutbildningar och kurser, ofta i samarbete med en lång rad intressenter inom och utanför akademin.
Läs mer om institutionen och avdelningen för företagsekonomi:
Dina kvalifikationer
Vi söker en motiverad person med god självorganiseringsförmåga. Personen ska ha hög förmåga att arbeta tillsammans i team samt arbeta självständigt.
Du har tagit examen på magisternivå inom ett område som relaterar till cybersäkerhet, företagsansvar och styrningsfrågor (t.ex. företagsekonomi, datavetenskap, sociologi eller statsvetenskap) eller genomfört kurser motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerade nivå. Alternativt har du tillägnat dig motsvarande kunskaper på annat sätt.
Det är särskilt meriterande om du har en tvärrvetenskaplig ges magisterexamen och kan tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Därför är det en fördel om du kan visa färdigheter i att kunna tillämpa olika teorier och perspektiv (t.ex. sociomateriella, institutionella eller strukturella teorier) för att förstå och analysera utmaningar med cybersäkerhet. Dessutom är tidigare erfarenhet från närigslivet relaterat till cybersäkerhet meriterande.
Ett krav för anställningen, och den forskning och undervisning som bedrivs däri, är dokumenterad färdighet i svenska och engelska. Sökande som vid ansökningstillfället inte behärskar svenska måste vara beredda att utveckla denna förmåga för att inom två år kunna undervisa och bedriva samarbeten med organisationer i närområdet.
Granskningen av de sökande baseras på självständiga arbeten eller uppsatser, intyg och betyg samt intervjuer. De sökande uppmanas också starkt att bifoga ett preliminärt forskningsförslag inom ramen för utlysningen (högst tre sidor). Denna bilaga ingår i bedömningen av den sökande.
Anställningsvillkor
När du tillträder anställningen blir du antagen till programmet för forskarstudier. Mer information om doktorandstudierna vid Filosofiska fakulteten finns .
Anställningen har en varaktighet på fyra års heltid. Du kommer till en början att vara anställd under ett år. Anställningen kommer därefter att förnyas med maximalt två år i taget. Anställningen kan förlängas upp till högst fem år, beroende av mängden undervisning och institutionstjänsgöring du har utfört. Ytterligare förlängning kan beviljas vid särskilda omständigheter.
Startdatum
1 oktober 2022 eller efter överenskommelse.
Lön och anställningsförmåner
Doktorandernas lön bestäms efter en lokalt förhandlad lönestege.
Mer information om anställningsförmåner vid Linköpings universitet finns .
Fackliga företrädare
Information om fackliga företrädare, se
Ansökningsförfarande
Sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti 2022. Ansökningar och handlingar som inkommer efter detta datum kommer inte att behandlas.
Vid avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen av utlysningen ska den svenska versionen ha företräde.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Remember to mention that you found this position on Graduateland