Frivilligkoordinator at Region Syddanmark


Sygehus Sønderjylland søger en engageret og udadvendt frivillighedskoordinator d. 1. september, eller snarest derefter, med tjeneste i både Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
På Sygehus Sønderjylland har vi et godt og berigende samarbejde med sygehusets frivillige, foreninger, organisationer og enkeltpersoner.
Frivillighedskoordinatoren skal styrke og udbygge det gode samarbejde på tværs af de fire Sønderjyske kommuner, almen praksis og Sygehus Sønderjylland; særligt i forhold til at bidrage til det gode sammenhængende patientforløb og øge lighed i sundhed.
Arbejdet tager udgangspunkt i Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. Læs mere her.
 • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
 • Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen
 • Frivillighed har mange former
 • Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
 • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed

Organisatorisk er stillingen placeret i Kvalitetsafdelingen med Kvalitets- og Forbedringschefen som nærmeste overordnede.
Dine opgaver bliver bl.a. at:
 • være drivkraft i arbejdet med at implementere Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab i Sygehus Sønderjylland
 • i samarbejde med Sygehus Sønderjyllands Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed, at arbejde med strategisk udvikling af nye indsatsområder med udgangspunkt i regionens politik på området
 • koordinere frivilligarbejdet i Sygehus Sønderjylland i samarbejde med relevante råd/udvalg og ledelse og tværsektorielle aktører
 • koordinere eksisterende og nye frivillige indsatser i samarbejde med de lokale tovholdere, herunder at rekruttere frivillige
 • sikre gode og trygge forhold for de frivillige
 • samarbejde med, og være kontaktperson for medarbejdere, kommuner, praktiserende læger, patientforeninger, frivillige organisationer, lokale foreninger, og deres frivillige samt frivillige enkeltpersoner tilknyttet Sygehus Sønderjylland
 • deltage i netværk med de andre frivillighedskoordinatorer i regionen, hvor der sker en udveksling af erfaringer
 • være tovholder i planlægning af den årlige frivillighedsdag samt andre arrangementer med frivillige i relation til Sygehus Sønderjylland

Vi forventer, at du har:
 • relevant uddannelse i form af bachelor- eller kandidatgrad, meget gerne indenfor det sundhedsfaglige område
 • stort kendskab til sundhedsvæsenet og erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • ledelses- og/eller projektledelseserfaring
 • empati og gode kommunikationsevner
 • erfaring med og interesse i frivilligområdet
 • gerne erfaring fra ansættelser med administrative opgaver så som sekretariatsbetjening, udarbejdelse af sagsfremstillinger og journalisering
 • stærke kompetencer i forhold til netværk og relationer
 • fokus på implementering af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab, herunder særligt punktet om lighed i sundhed.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Kvalitets- og Forbedringschef Thomas Lund Sørensen thls@rsyd.dk tlf. 29748791 samt oversygeplejerske Anette Brink, formand for Udvalg for Brugerinddragelse og Frivillighed Anette.brink@rsyd.dk tlf. 24404724.
Sygehus Sønderjylland er en røgfri arbejdsplads.
Ansøgningsfristen er den 8. august 2022. Samtalerne finder sted i Aabenraa d. 11. august 2022.

Remember to mention that you found this position on Graduateland