Universitetslektor i optometri at Linnéuniversitetet

Ospecificerad arbetsort
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Välkommen som universitetslektor till optikerutbildningen i Göteborg och Kalmar!
Institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och undervisning inom optometri, oftalmologi, medicin och eHälsa, med totalt ca 27 medarbetare. Inom ämnet optometri erbjuder vi Optikerprogrammet (180 hp), ett Masterprogram inom Optometri och synvetenskap (120 hp), samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Vi har en inspirerande och spännande undervisnings- och forskningsmiljö inom optometri som speglar de olika kunskaps- och forskningsprofilerna som finns i gruppen.
Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborgsområdet med planerad första antagning av studenter till höstterminen 2023. Studenterna i Göteborg kommer att läsa tillsammans med studenterna i Kalmar och den teoretiska undervisningen kommer till största del ske distansbaserat. All klinisk undervisning kommer att ske vid respektive studieort. Detta innebär att vi söker dig som med engagemang och kreativ förmåga vill anta utmaningen att vara med och bygga upp och driva optikerutbildningen på plats i Göteborg. Vi söker även fler medarbetare till Kalmar för att fortsätta driva och utveckla verksamheten där. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet genom dessa förstärkningar och utökade möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte.
Ämnesområde för befattningen: Optometri
Placeringsort tillsvidare: Göteborg och/eller Kalmar (ange önskad placeringsort i ansökan)
Anställningens omfattning: Anställningen är en tillsvidareanställning på del- eller heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna omfattar klinisk undervisning på respektive ort Göteborg/Kalmar men också teoretisk undervisning som mestadels kommer att ske som distansundervisning. Som lektor bedriver du forskning och utveckling samt följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet som lärare på universitetet. Tjänsten i Göteborg innebär även att du kommer vara en betydelsefull del i uppbyggnaden av utbildningen i Göteborg,
Vi ser att ett väl utvecklat samarbete och utbyte mellan utbildningsorterna och den verksamhet som finns i Kalmar är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av vår institution och den verksamhet vi bedriver. Resor mellan orterna kommer att förekomma exempelvis i samband med utvecklingsarbete, examinationer och personaldagar.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i optometri eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet till denna anställning krävs att den sökande har svensk legitimation som optiker och minst två års klinisk erfarenhet som optiker samt har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Ytterligare bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen och förmågan att interagera med såväl kollegor som studenter. Förmågan att både arbeta självständigt och samarbeta är något som särskilt beaktas.
Även nedanstående erfarenheter och förmågor utgör bedömningsgrunder för anställningen.
  • hög servicemedvetenhet och servicekänsla.
  • kontaktlinsbehörighet
  • genomgången utbildning för att rekvirera och hantera läkemedel i form av diagnostiska droppar (enligt HSLF-FS 2016:34)
  • erfarenhet av att utföra digital undervisning
  • erfarenhet av att bygga upp verksamhet eller av större förändringsarbeten (avser tjänsten i Göteborg)
  • goda kunskaper i engelska i tal och skrift
  • genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Pauline Johansson, 0480 – 44 63 15, pauline.johansson@lnu.se;
HR-partner Ulf Sernelin, 0470 – 70 82 77, ulf.sernelin@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6825&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on Graduateland