Erhvervsstyrelsen søger nye studenter til arbejdet med national sikkerhed at Erhvervsstyrelsen

Sorry, this job has expired.

Om arbejdet i team udenlandske investeringer og sikkerhed

Som en del af Erhvervsstyrelsens internationale område arbejder Team Udenlandske Investeringer og Sikkerhed med at forhindre at udenlandsk økonomisk aktivitet skader Danmarks sikkerhed. 

Det gør vi ved at analysere forskellige aktiviteter, herunder udenlandske opkøb og aftaler med danske virksomheder, når der er tale om samfundskritisk infrastruktur, teknologi eller leverandører til forsvaret. 

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og øvrige skiftende danske myndigheder samt kollegaer på tværs af EU's medlemsstater. 

Vi griber ind, når vi identificerer risici i forhold til national sikkerhed eller offentlig orden, men vores vision er, at sikkerhed og service skal gå i hånd i hånd, så danske virksomheder fortsat har de bedst mulige vilkår for at tiltrække kapital. Du kan læse mere om området på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/screening-af-udenlandske-investeringer

Området er i hastig udvikling i Danmark såvel som internationalt. I Danmark blev investeringsscreeningsloven vedtaget i 2021 og på tværs af EU arbejdes der med at udvikle eller videreudvikle nationale investeringsscreeningsmekanismer. 

I teamet er vi i tæt dialog med kollegaer i øvrige EU-lande om konkrete tendenser og den langsigtede strategiske udvikling, og er med til at forme udviklingen på området.

I teamet leder vi efter en ny studentermedhjælper, der kan bidrage til vores analytiske arbejde relateret til trusler mod national sikkerhed forbundet med udenlandsk økonomisk aktivitet i Danmark. 

Som studentermedhjælper hos os vil du blive en del af teamets hverdag og bistå med forskelligartede opgaver. Dette vil blandt andet omfatte at: 

  • bistå med delanalyser til trusselvurderinger i forhold til konkrete udenlandske investeringer mv. i både Danmark og på tværs af EU, 
  • inddrage relevante myndigheder, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste i Danmark og EU ift. eventuelle sikkerhedstrusler, 
  • besvare henvendelser fra interessenter, 
  • udarbejde statistik og bidrage med research og informationssøgning, samt 
  • diverse ad-hoc opgaver såsom journalisering.    

Samfundsvidenskabelig student med stærkt analysegen
Vi forestiller os, at du er godt i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse inden for f.eks. jura, ha.jur., IBP, Internationale studier, statskundskab/forvaltning eller lignende.

Vi lægger derudover stor vægt på, at du er analytisk anlagt og får energi af at arbejde undersøgende og efterforskende, da det er en stor del af vores hverdag i teamet.

Endelig er det vigtigt, at du har interesse for international sikkerhedspolitik, og hvordan den påvirkes af ændringer i den internationale økonomi.

Det en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes. Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Om os 
Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1200 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet. Denne stilling er placeret på Langelinie. 

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier, digitale løsninger og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk

Om ansættelsen
Ansættelse sker efter overenskomst mellem HK og Finansministeriet. Stillingen er på 15 timer om ugen. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.   
 
Hvis du vil vide mere om stillingen i Team udenlandske investeringer og sikkerhed, er du velkommen til at kontakte teamleder Nikolaj Slot Simonsen på telefon 35 29 19 02. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Diana O. Jørgensen på telefon 91 33 71 39.

Interesseret?
Lyder det som noget for dig? Så klik på 'Søg stilling'-knappen og følg instrukserne eller søg via vores hjemmeside på https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs. Din ansøgning med CV og dokumentation for studieaktivitet skal være modtaget senest søndag den 26. september 2022. 
 
Samtaler forventes afholdt i uge 39. 
 
Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen

 

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.