Stockholm University

Multiple industries

8,624 followers

Forskare med inriktning mot kustekosystem at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2022-10-09.

Stockholms universitets Östersjöcentrum bedriver forskning inom områden som är viktiga för Östersjöns framtid. Vi utgör en viktig länk mellan forskning och förvaltning. Hos oss finns en unik kombination av experter och kommunikatörer som i samverkan med andra marina forskare ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.
Vårt uppdrag är att:
 • Utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen.
 • Samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället.
 • Stärka och synliggöra den marina verksamheten vid hela universitetet.
 • Tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning.

På centret arbetar forskare och omvärldsanalytiker i nära dialog med kommunikationsteamet och omvärldsanalytiker för att säkerställa korrekt och relevant kommunikation till våra olika målgrupper. Arbetet kännetecknas av stort eget ansvar, högt i tak och ett starkt gemensamt engagemang för frågorna vi fokuserar på.
Vi söker nu dig som vill jobba tillsammans med oss i ett spännande tvärvetenskapligt projekt under ett år.

Projektbeskrivning

Östersjöcentrum medverkar i ett Pilotprojekt i Stockholms skärgård, "Regional ekosystembaserad havsförvaltning", ett projekt som initierats av Havs- och Vattenmyndigheten. Syftet med projektet, som startade 2021, är att utveckla och testa förvaltningsmodeller för en regional ekosystembaserad havsförvaltning som ska bidra till att uppnå de svenska miljömålen. Lokalt engagemang och samproducerad kunskap är nyckeln till framgång i projektet.
Arbetet i projektet innebär bland annat att vi tar fram vetenskapliga kunskaps- och kartunderlag som efterfrågas av arbetsgrupperna. Vi kommer också att kartlägga ekosystemtjänster i grunda, känsliga miljöer samt utföra ekosystemtjänstanalyser för Stockholms skärgård.
Vi söker nu en forskare som tillsammans med våra ansvariga forskare ska driva projektet från Östersjöcentrums sida.

Arbetsuppgifter

Den vi söker kommer att arbeta nära de arbetsgrupper som samlar lokala och regionala aktörer i projektet. Dialog och medverkan i arbetsgrupper och med myndigheter samt samproduktion av kunskap är en viktig del av arbetet. Du kommer också att delta i kommunikationen av den kunskap vi tar fram, både inom projektet och till externa aktörer.
Du kommer att ha ett nära samarbete med ansvarig forskare samt med forskare och projektledare i andra pilotområden. Du kommer även att självständigt ansvara för att driva vissa delar inom projektet.Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Den vi söker är en strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ person som har lätt för att samverka med olika aktörer samt är flexibel och lösningsorienterad. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i enlighet med nedan punkter liksom vid personliga egenskaper.
Den vi söker:
 • är disputerad forskare med inriktning mot kustekosystem, t ex marinekolog, fiskekolog, naturgeograf, naturvetenskaplig hållbarhetsforskare, eller motsvarande
 • har erfarenhet av att arbeta med GIS och geostatistik
 • ska vara intresserad av samproduktion av kunskap och av att arbeta gentemot förvaltningen
 • behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Det är meriterande om du:
 • har kunskap om Östersjöns ekosystem och förvaltning
 • har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan forskning och förvaltning
 • har erfarenhet av att utföra ekosystemtjänstanalyser.

Anställningsvillkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till ett år. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av forskningsansvarig, Sofia Wikström, tfn 08-16 17 91, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland