Stockholm University

Multiple industries

8,624 followers

Postdoktor inom jästs evolution och genomik at Stockholm University


vid . Sista ansökningsdag: 2022-10-23.
Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Institutionen har 45–50 anställda och ungefär lika många verksamma doktorander. Den utlysta anställningen är placerad inom avdelning för populationsgenetik.

Projektbeskrivning

Den utvalda kandidaten kommer att använda experimentell evolution med jästsvampen Saccharomyces cerevisiae (och besläktade arter) som modellorganism för att studera evolutionära processer. Forskargruppen är särskilt intresserad av dynamik av anpassning i snabbt föränderliga miljöer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. För den här anställningen måste den sökande ha en doktorsexamen i evolutionär biologi, populationsgenetik, eller motsvarande ämne. Jag söker kandidater med ett starkt intresse för evolutionärbiologi, gärna med erfarenhet av studier av experimentell evolution, molekylär genetik/genomik and bioinformatik. Tidigare erfarenhet av odling av Saccharomyces är en fördel. Sökande bör vara välorganiserade, bra kommunikatörer, och arbetar gärna såväl i team som individuellt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde januari 2023 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av dr Rike Stelkens (värd för anställningen och projektledare), .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
  • personligt brev med presentation och motivering av din lämplighet för projektet
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland