Erhvervsstyrelsens Internationale Område søger ny juridisk student til arbejdet med EU’s indre marked at Erhvervsstyrelsen

Expires today

Har du lyst til at hjælpe os i vores arbejde for at fremme danske virksomheders konkurrenceevne for herigennem at skabe vækst og beskæftigelse? Formulerer du dig godt skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk? Har du kendskab til EU-retten? Og kan du håndtere en bred vifte af sager selvstændigt og søge konkrete løsninger i dialog med borgere, virksomheder, myndigheder og kollegaer i andre EU-lande? Så er du måske vores nye studentermedhjælper i Erhvervsstyrelsens indre markedsteam.

I Erhvervsstyrelsens internationale område arbejder vi med en bred vifte af internationale sager indenfor EU’s indre marked, digitale dagsorden, industripolitik og handelspolitik.

I vores arbejde med EU's indre marked er målet at gøre det nemmere for virksomheder at handle på tværs af grænserne i EU. Det arbejder vi for ved at deltage i fora i Bruxelles med fokus på varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed og ved at vejlede myndigheder, virksomheder og interessenter i reglerne.

 

Studentermedhjælper til arbejdet med EU’s indre marked

Som studentermedhjælper hos os vil du primært arbejde med at hjælpe både danske og udenlandske virksomheder og borgere med at navigere i og drage nytte af reglerne for EU's indre marked.

Det bliver din kerneopgave selvstændigt at håndtere en bred vifte af sager om potentielle myndighedsbrud på EU-retten inden for rammerne af myndighedsnetværket SOLVIT. I den forbindelse foretager du en afvejning af, om der er et brud på EU-retten, og indgår i dialog med borgere, virksomheder, myndigheder og kollegaer i andre EU-lande for at afklare konkrete problemstillinger og finde konkrete løsninger på de problemstillinger, der rejses i myndighedsnetværket. Sideløbende tager du ansvar for, at henvendelser fra virksomheder vedr. regler for udenlandske tjenesteydere og produktregler besvares rettidigt (via vores Services Contact Point og Product Contact Point).

Sekundært vil du bidrage til Erhvervsstyrelsens europapolitiske team ved at varetage løbende opgaver såsom overvågning af møder i Europa-Parlamentet, research, webredaktion, lettere sagsbehandling mv. Du vil herigennem få mulighed for at stifte bekendtskab med en bredere vifte af områder af EU-dagsordenen.

Du vil indgå i et studenterteam bestående af tre studenter. Vi prioriterer, at vores studenter tager selvstændigt ansvar for sine kerneopgaver og bidrager med en stor grad af selvstændighed i deres arbejde. Derfor indhenter du løbende input fra relevante kollegaer for at sikre kvaliteten af dit arbejde, og du er opsøgende ift. sparring, når der er behov for det.

 

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er i gang med en kandidat uddannelse, fx jura, cand. merc. jur. eller lignende
  • besidder gode engelskkundskaber
  • arbejder struktureret, systematisk og selvstændigt
  • er initiativrig, ansvarsbevidst og servicemindet
  • har et godt kendskab til Microsoft Office

Det er en fordel, hvis du har gennemført fag med fokus på EU-ret og/eller har erfaring med juridisk sagsbehandling.

 

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet. Denne stilling er placeret i København på Langelinie Allé.  

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Vi kan tilbyde et varieret og udfordrende job med høj faglighed og mulighed for at arbejde selvstændigt i et stærkt fagligt miljø med gode kolleger. Vi bor i Dahlerups Pakhus ved Langelinie med udsigt over havnen. Vi har en uformel omgangstone, rig mulighed for at deltage i mange sociale aktiviteter og møde kolleger på kryds og tværs.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

 

Om ansættelse

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er på 15-20 timer om ugen. Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rasmus Engelsted Jonasen på telefon +45 35 29 15 93 eller på e-mail rasjon@erst.dk. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Iben Schulin-Zeuthen på tlf. 91 33 70 80.

 

Ansøgning

Lyder det som noget for dig? Så klik på 'Søg stilling'-knappen nederst i annoncen eller søg via vores hjemmeside på https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen. Din ansøgning med CV, bachelorbevis samt dokumentation for studieindskrivning skal være modtaget senest onsdag den 5. oktober kl. 12.

Samtaler forventes afholdt i uge 41.