Stockholm University

Multiple industries

8,769 followers

Datakoordinator/Data steward at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2022-11-30.

Stockholms universitet ska vara drivande i nationell och regional samverkan i infrastrukturfrågor och erbjuda en ändamålsenlig och högklassig forskningsinfrastruktur. Universitetet ska också vara drivande i övergången till öppen vetenskap. Nu söker vi en data steward till vår forskningsdatagrupp som kommer att ha en viktig roll i vårt fortsatta arbete.
Forskningsdatagruppen är organisatoriskt placerad under universitetsbiblioteket men arbetar universitetsövergripande med stöd och tjänster för god forskningsdatahantering till forskare. Inom gruppen finns flera data stewards/utredare med olika områdesansvar, samtidigt som den övergripande utvecklingen och prioriteringen sker gemensamt. Gruppen har även stöd av arkivarie och arbetar nära andra grupper gällande öppen vetenskap och forskningsdata.

Arbetsuppgifter

Som data steward arbetar du med att utbilda och stödja doktorander och forskare i korrekt hantering av forskningsdata enligt principerna för FAIR data och i enlighet med universitetets policy för öppen vetenskap, och i detta arbete kommer du ha ett särskilt områdesansvar. Du arbetar nära forskare vid institutionerna. Inledningsvis kommer du att arbeta med integrering av forskningsdata för ett större projekt som ska ske under 2023.
Du har även produktansvar för det forskningsdatalagringsystem (Sunet Drive) som vi tillhandahåller centralt och ser till att tjänsten utvecklas och informerar om den så att fler kan använda sig av den. Som produktansvarig behöver du ha god teknisk förståelse i kombination med god förståelse för regelverket för forskningsdata.
Anställningen innefattar att förstå de behov som finns inom datahantering inom respektive område och att tillsammans med forskningsdatagruppen vara drivande i att utveckla förutsättningar för att tillgodose behoven i forskarnas arbete med att t. ex. hantera, lagra, beskriva, dela, publicera och bevara forskningsdata. Tillsammans med gruppen bevakar du utvecklingen inom forskningsdataområdet. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras allt eftersom nya behov uppstår, och innefattar:
 • Ge handledning och stöd inom god datahantering enligt FAIR-principerna och arbeta utefter universitetets policy för öppen vetenskap.
 • Vidareutveckla och integrera befintliga och nya infrastrukturella tjänster för forskningsdatahantering.
 • Kommunicera, informera och utbilda i universitetets tjänster för forskningsdatahantering.
 • Delta i nationellt utvecklingsarbete inom forskningsdatahantering.
 • Vid behov planera och leda projekt för att utveckla nya tjänster inom forskningsdatastöd.
 • Ha produktägaransvar för centrala system.

Kvalifikationer

För anställningen är det nödvändigt att du har:
 • För anställningen relevant akademisk utbildning.
 • Kunskap om vanligt förekommande kvantitativa- eller kvalitativa forskningsmetoder.
 • Kännedom om olika metoder och verktyg som används i hantering av forskningsdata.
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:
 • Avlagt doktorsexamen eller på annat sätt tillgodogjort dig förståelse om forskningens villkor, gärna med naturvetenskaplig inriktning.
 • Kännedom om FAIR-principerna för tillgängliggörande av forskningsdata och om hur de kan implementeras i praktiken.
 • Kunskaper om olika typer av format, programvarukod, standarder och IT-verktyg som används på olika forskningsområden (t.ex. API:er, Git, JSON, Python, R).
 • Produktägarerfarenhet.
 • Förståelse för hantering och tillgängliggörande av olika typer av data.

Som individ är du relationsskapande, inkluderande och har mycket god samarbetsförmåga. Du har god känsla för att strukturera och organisera samt förmåga att se verksamheten i såväl ett detalj- som helhetsperspektiv med användarperspektivet i fokus. Du behöver löpande prioritera arbetet utefter störst behov och mest effekt samt vara flexibel. Vi söker dig som är pragmatisk, initiativtagande, resultatinriktad och kan driva projekt framåt. Du ser möjligheter snarare än hinder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi välkomnar din ansökan, där du kort beskriver hur du kan bidra med din kompetens till utvecklingen av vår verksamhet inom forskarstöd.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av sektionschef Mia Wahlberg, tfn 08-1207 6833, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland