Norsk studerende til Advokatenes HR på Nørreport at Advokaternes HR

Expires in 14 days

I Danmark avholder Advokaternes HR over 100 kurs årlig med fokus på obligatorisk etterutdannelse for advokater. Våren 2017 utvidet vi vår forretning til også å omfatte Norge, hvor vi også holder ca. 100 kurs årlig.

Ettersom en av våre nåværende norske studentmedhjelpere blir ferdig utdannet til sommeren, søker vi en norsk student som kan inngå i vårt team med å utvikle etterutdanningskurs i Norge.

Dine arbeidsoppgaver

Du blir en viktig brikke, og du får en avgjørende rolle og innflytelse på vårt norske kurstilbud for etterutdanningskurs til advokater. Som kursutvikler får du mye ansvar og er med i hele prosessen fra å finne kursideen til å ferdigstille planleggingen.

I samarbeid med øvrig kursteam, vil du skulle ivareta bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

 • Ta stilling til og holde deg oppdatert på det totale tilbudet for juridiske etterutdanningskurs i Norge
 • Holde deg oppdatert på lovendringer og evt andre juridiske endringer
 • Finne nye og spennende kursideer gjennom research på det norske og internasjonale markedet
 • Finne aktuelle undervisere for kursene og starte dialogen med disse
 • Inngå avtaler med undervisere med hensyn til kursets innhold, honorar, avholdelsestidspunkt m.m.
 • Medvirke markedsføringsaktiviteter ifm. vårt kurstilbud, herunder korrektur av kurskataloger, utarbeidelse av nyhetsbrev og LinkedIn-annonser m.m.
 • Hjelpe den danske kursavdeling i forbindelse med streaming av kurs, som innebærer å være fysisk til stede med ansvar for den tekniske gjennomføringen

Din profil
Du er student på en videregående utdannelse, f.eks. HA (jur.), Cand.merc.jur., HA Almen, Cand.merc. eller lignende. Det viktigste er at du har motivasjon og engasjement for de ovenstående arbeidsoppgaver, og at du har en interesse for juss. Stillingen krever at du skriver og snakker norsk.

Ettersom jobben inneholder forskjellige typer oppgaver og selvstendighet, er det viktig at du:

 • Er utadvendt, og er komfortabel med å ta kontakt og snakke med potensielle undervisere
 • Er engasjert, tar initiativ og ikke redd for å ta en utfordring
 • Kan sette deg inn i nye områder og arbeidsoppgaver, og har en god analytisk sans
 • Har en grunnleggende forretningsforståelse
 • Har en god teknisk forståelse

Ansettelsestidspunkt

Når den rette kandidat er funnet.

Ytterligere opplysninger og søknadsprosessen

Selv om at en stor del av jobben innebærer kontakt med norske advokater, dommere, professorer m.v. blir arbeidet utført fra vårt kontor beliggende sentralt i København, rett ved Nørreport stasjon. Arbeidstiden er ca. 15-20 timer per uke. Jobben er fleksibel, og vi tar hensyn til eksamensperioder m.v., samtidig som vi forventer at du på samme måte kan tilpasse deg perioder hvor arbeidsmengden er større.

For ytterligere informasjon og opplysninger om stillingen, er du velkommen til å kontakte Projektkoordinator Lena Rosborg på lr@advokaternes-hr.dk.
Send søknad, CV og øvrig relevant dokumentasjon til lr@advokaternes-hr.dk.
Intervjuer holdes løpende, inntil den rette kandidat finnes. Oppstart snarest mulig.

Om HR Companies

HR Companies ApS beskjeftiger seg med en rekke HR relaterte aktiviteter målrettet advokat- og revisorbransjen. Vi avholder årlig omkring 200 kursaktiviteter for advokater og revisorer, som et ledd i deres løpende obligatoriske etterutdannelse.

Kursaktivitetene gennemføres i tett samarbeide med fagkyndige undervisere med bakgrund som bl.a. advokater, revisorer, dommere, professorer, myndighetspersoner m.m. Derutover arbeider HR Companies ApS målrettet med rekruttering av advokater og revisorer, generasjonsskifter i danske advokat- og revisjonsselskaber, fusjoner av advokat- og revisjonsselskaber, coaching m.m.
HR Companies ApS består av Advokaternes HR og Revisorernes HR i Danmark og Advokatenes HR i Norge.