Examensarbete inom uveckling av E-mobilitet i Eksjöregionen hos Omexom at VINCI Energies Sweden

Expires in 10 days

Utveckling av E-mobilitet i Eksjöregionen

Är du intresserad av att vara en del av ett banbrytande projekt som kommer att bidra till övergången till en hållbar och fossilfri framtid? Omexom, ett VINCI Energies-varumärke, expanderar sina ansträngningar för att utveckla laddningsinfrastruktur för elbilar i Södra Sverige. Som ett resultat söker vi en talangfull och passionerad student att arbeta med oss på ett examensarbete som syftar till att identifiera utmaningar och möjligheter att elektrifiera transporten i regionen.

Ett omfattande program med laddningsstationer för elfordon pågår i Södra Sverige och kommer att fortsätta att växa under perioden 2022-2025. Vilka utmaningar kommer elektrifieringen av transporterna i regionen att medföra? Vilka är utmaningarna och begränsningarna för att behålla balansen i elnäten? Hur kan vi övervinna dem?

På sin resa mot en fossilfri stad måste vi öka antalet laddningsinfrastrukturer för elbilar. Omexom deltar för närvarande i utbyggnaden av hundratals laddningsstationer för elfordon i området och kommer i 2023 att ansvara för att följa utvecklingen av e-mobiliteten. Detta kommer att skapa nya begränsningar för elnätet, och vi lanserar ett examensarbete för att följa den tekniska expertis som behövs.

Tiotusentals laddningspunkter för elfordon kommer att installeras fram till 2030 i regionen. Detta kommer att leda till kritiska spänningar i distributionsnätet. Uppsatsen syftar till att identifiera och kvantifiera utmaningarna med elektrifiering av transporter som ett gemensamt problem som ska lösas mellan operatören av laddningsstationer för elfordon, integratören av laddningsstationer för elfordon (Omexom) och distributionsnätsoperatörna (Ellevio, Eon, Vattenfall). Därefter kommer studenten att föreslå lösningar för att lösa dessa problem genom att identifiera den extra elkapacitet som måste byggas på specifika platser.

Vi söker en student som:

  • Studerar inom ett relevant område, t.ex. elektroteknik, energiteknik eller liknande.
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
  • Har förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ.
  • Har ett starkt intresse för hållbar utveckling och elbilar.
  • Har kunskap om elnätsdrift och distribuering av el.

Som student kommer du att samarbeta med våra affärsområdeschefer och projektledare för att få en djup förståelse för EV-infrastrukturen. Du kommer att identifiera de kritiska punkterna i nätverket, kvantifiera problemen och föreslå lösningar för att övervinna utmaningarna. Dessutom kommer du att ha chansen att besöka platser och arbeta med våra kunder för att få teknisk kompetens och få kompletterande perspektiv på distributionsnätet.

Ditt arbete kommer att vara avgörande för att utveckla innovativa lösningar för att skapa extra elkapacitet på specifika platser och säkerställa en balanserad elnät. Om projektet lyckas kan det leda till framtida rekryteringsmöjligheter och en karriär inom OMEXOM-nätverket och VINCI Energies-gruppen.

Du kommer att vara baserad i Eksjö med möjlighet att arbeta hemifrån tre till fyra dagar i veckan.

Vi erkänner vikten av mångfald för att driva innovation och skapa påverkansfulla lösningar. Detta är en utmärkt möjlighet att få värdefulla insikter och arbeta tillsammans med erfarna yrkesverksamma inom området.

Handledare på OMEXOM, Business unit manager - Eksjö david.westerdahl@omexom.com

Kontakta OMEXOMs HR Coordinator för mer information om tjänsten: nour.mohamad@omexom.com

För fler erbjudanden på OMEXOM, besök vår karriärsida genom att följa den här länken: https://omexom.teamtailor.com/

Beskrivning av företaget

VINCI Energies är en global ledare inom anslutning, prestanda, energieffektivitet och datatjänster. Med en stark regional närvaro och en flexibel organisatorisk struktur ökar VINCI Energies tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten för energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader. Att arbeta på VINCI Energies innebär att bidra till resultat som gör vardagen enklare och säkrare samtidigt som man förbereder sig för framtiden.

Omexom är ett varumärke som tillhör VINCI Energies. På Omexom har vi en djup övertygelse - energi kommer att vara morgondagens hjärta. Med dagens globala energisektor i ständig förändring arbetar Omexom tillsammans med sina kunder för att uppnå energiomställningen.

Omexoms lösning riktar sig till dem som producerar, omvandlar och transporterar el, inklusive lokala myndigheter. Omexom hjälper således energiproducenter, nätoperatörer och territorier att uppfylla sina uppdrag samtidigt som de navigerar i det föränderliga landskapet. Omexoms expertis på området elnät gör att vi kan förutse effekterna av förnybar energi. Vi arbetar sedan för att utveckla lagringslösningar, skapa mer hållbara infrastrukturer och möta nya konsumtionstrender. Omexom erbjuder sina kunder ett heltäckande utbud av ingenjörs-, byggnads- och underhållstjänster. Bli med oss och forma framtiden för hållbar mobilitet!