Examensarbete inom högspänningsstation digitalisering med fokus på kommunikationsprotokollet IEC 61850 hos Omexom at VINCI Energies Sweden

Expires in 10 days

Examensarbete inom högspänningsstation digitalisering med fokus på kommunikationsprotokollet IEC 61850 hos Omexom

Är du en ambitiös student som vill vara med och forma framtidens hållbara samhälle? Omexom, ett VINCI Energies-varumärke, söker just nu en Master- eller kandidatstudent för att arbeta med vårt spännande projekt inom högspänningsstation digitalisering i Stockholm. Därför söker vi en talangfull och passionerad student att arbeta med oss på ett examensarbete som syftar till att implementera kommunikationsprotokollet IEC 61850 i substations, vilket kan ge betydande fördelar såsom snabbare kommunikation, ökad dataskördning och minskad arbetsinsats och interventionstid.

Vi söker en student som:

  • Studerar på masternivå eller kandidatnivå inom elektroteknik, energiteknik, förnybar energi, eller relaterade ämnen.
  • Har goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
  • Har goda problemlösningsförmågor och kan arbeta självständigt såväl som i grupp.
  • Är målinriktad, ambitiös och har en passion för att utveckla innovativa lösningar.
  • Har ett starkt intresse för energibranschen och digitaliseringen av högspänningsstationer.

Som student kommer du att arbeta nära vår Business Unit Manager och Project Managers för att förstå teknologin på djupet, besöka arbetsplatser och samarbeta med kunder för att utveckla lösningar för en smidig övergång till IEC 61850. Projektet kommer också att innefatta utveckling av principer för design av en digitaliserad station, kvantifiering av fördelar och föreslagande av åtgärder för en smidig implementering.

Detta är en utmärkt möjlighet att få praktisk erfarenhet inom energiindustrin, arbeta med den senaste teknologin och eventuellt leda till en karriär inom Omexom-nätverket och VINCI Energies-gruppen. Vi uppmuntrar kandidater från olika bakgrunder att söka och är fast beslutna att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Vi erkänner vikten av mångfald för att driva innovation och skapa påverkansfulla lösningar. Detta är en utmärkt möjlighet att få värdefulla insikter och arbeta tillsammans med erfarna yrkesverksamma inom området.

Beskrivning av företaget

VINCI Energies är en global ledare inom anslutning, prestanda, energieffektivitet och datatjänster. Med en stark regional närvaro och en flexibel organisatorisk struktur ökar VINCI Energies tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten för energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader. Att arbeta på VINCI Energies innebär att bidra till resultat som gör vardagen enklare och säkrare samtidigt som man förbereder sig för framtiden.

Omexom är ett varumärke som tillhör VINCI Energies. På Omexom har vi en djup övertygelse - energi kommer att vara morgondagens hjärta. Med dagens globala energisektor i ständig förändring arbetar Omexom tillsammans med sina kunder för att uppnå energiomställningen.

Omexoms lösning riktar sig till dem som producerar, omvandlar och transporterar el, inklusive lokala myndigheter. Omexom hjälper således energiproducenter, nätoperatörer och territorier att uppfylla sina uppdrag samtidigt som de navigerar i det föränderliga landskapet. Omexoms expertis på området elnät gör att vi kan förutse effekterna av förnybar energi. Vi arbetar sedan för att utveckla lagringslösningar, skapa mer hållbara infrastrukturer och möta nya konsumtionstrender. Omexom erbjuder sina kunder ett heltäckande utbud av ingenjörs-, byggnads- och underhållstjänster. Bli med oss och forma framtiden för hållbar energi!