GENOPSLAG Fire studiestartsinstruktorer søges til Psykologi, bachelor og sidefag (Faglig studiestart 2023) at University of Southern Denmark


I forbindelse med studiestarten 2023 på psykologiuddannelsen søger vi 4 studerende til ansættelse som faglig studiestartsinstruktorer til bacheloruddannelsen og sidefagsuddannelsen i psykologi.
De fire studerende skal indgå i et team af faglige studiestartsinstruktorer, der dækker en del af den faglige introduktion til studiet på både bacheloruddannelsen og sidefagsuddannelsen.
Instruktorerne ansættes til at varetage holdaktiviteter á 2 sammenhængende konfrontationstimer fordelt på 9 gange i løbet af efterårssemesteret 2023. Holdene mødes ugentligt eller hver anden uge fra og med 1. september.
Som faglig studiestartsinstruktor har du til opgave selvstændigt at koordinere, forberede og afholde holdtimer ud fra en overordnet plan, som udarbejdes sammen med modulansvarlig. Indholdet i holdaktiviteterne skal dække fakultetets principper for studiestart. Som faglig studiestartsinstruktor skal du samtidig bistå de nye studerende i spørgsmål om faglige og sociale aspekter af studiet og fungere som uformel kontaktperson for de nye studerende.
Vi forventer, at du:
  • vil have bestået din førsteårsprøve inden semesterstart
  • er udadvendt og engageret i dit studium
  • er interesseret i at medvirke til at udvikle og forme dit studiemiljø
  • deltager i et 2 dages aflønnet oplæringskursus hhv. d. 17. og 18. august
  • vil varetage funktionen hele efterårssemesteret 2023

Stillingerne er normeret til 60 timer.
Evt. spørgsmål rettes til modulkoordinator Julie Christiansen (jchristiansen@health.sdu.dk).
Ansattelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenteransattes Landsforbund (SUL).
Ansøgningsfrist: 30. maj 2023.
Ansættelsessamtaler (forventelig online på Zoom): d. 9. juni - tilbagemelding hurtigst muligt derefter.
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Remember to mention that you found this position on Graduateland