Programmeringsstærk studentermedhjælper til risikostyring at Lærernes Pension

Expires in 3 days

Kan du lide at arbejde med finansielle data og bringe dine analytiske færdigheder i spil – så er denne stilling måske noget for dig?  

Vi er på udkig efter en studentermedhjælper, som skal hjælpe os med at udvikle og vedligeholde afdelingens risikoanalyser og -rapportering samt tilhørende datagrundlag.
Dine arbejdsopgaver vil fx være:

  • Optimering og automatisering af afdelingens rapporteringsprocesser og datahåndtering
  • Kodning af nye rapporter op mod datawarehouse
  • Bidrage til afdelingens løbende risikorapportering til selskabets investerings- og risikokomitéer
  • Foretage løbende overvågning af selskabets investeringsrammer 
  • Deltage i analyser og projekter med relation til risikostyring, herunder risikovurdering af alternative investeringer
  • Bidrage til udvikling og vedligeholdelse af afdelingens risikostyringsmodeller

Alt sammen med den nødvendige hjælp fra dine dygtige kolleger. 
Forventet arbejdstid er 15-20 timer om ugen med fleksibilitet i eksamensperioderne, gerne med opstart så hurtigt som muligt.
Engagerede kolleger med plads til humor
Du bliver ansat i risikostyringsafdelingen, hvor du vil være én af syv kolleger. I afdelingen opgør og rapporterer vi risici og solvens, som bl.a. relaterer sig til investeringsaktiver og finansielle instrumenter, samt foretager risikovurderinger af bl.a. unoterede investeringer. Herudover forestår vi den løbende investeringsrapportering, herunder afkast- og performancemåling. 
Vi er et ambitiøst team, med en høj faglighed, men vi forstår også vigtigheden af at have det sjovt sammen. Vi lægger stor vægt på samarbejde og tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Du har fokus på finansiering, data og økonomi
Vi forestiller os, at du er ved at afslutte din bachelor eller er i starten af din kandidat med fokus på finansiering, data og økonomi fx stud.polit., stud.oecon., ha(mat.) eller lignende. Du mestrer excel på et meget højt niveau, og du har en generel interesse for programmering og kendskab til et eller flere programmeringssprog. 

Som person genkendes du ved, at:

  • Du strukturerer og færdiggør. Du har næsen lige i sporet til opgaven er afleveret. Du forstår betydningen af deadline
  • Du har en høj faglighed. Du er grundig og dobbelttjekker gerne en ekstra gang
  • Du tager initiativ. Du jagter opgaver og løber dem i mål. Du har øje for forbedringer og er ikke bange for at gøre opmærksom på det, du ser.
  • Du er en teamplayer. Du siger vi og trækker din del af læsset. 

Hvem er vi
Lærernes Pension tager sig af pensionsordninger for 160.000 lærere. Vi forvalter en formue på knap 150 milliarder kroner og har årlige indbetalinger på 5,6 milliarder kroner. Vi er dannet af aftalepartnere og er sat i verden for at sikre pensionsdækning til lærerne. Vi holder til i lyse lokaler i Tuborg Havn i Hellerup.

Næste skridt
Har vi vakt din nysgerrighed, så send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer snarest muligt og senest den 7. juni. Vi indkalder løbende til samtale og ansætter, når den rette kandidat er fundet.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Chef for Risikostyring Jesper Bakkegaard på 32713314 eller Senior risikomanager Thomas Rodian på 32713381.
Vi glæder os til at høre fra dig.