Doktorand i neurovetenskap at Uppsala Universitet


Publicerad: 2023-05-22
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.
Forskarlaget vid enheten för funktionell farmakologi och neurovetenskap studerar farmakologiska, genetiska och beteende aspekter relaterade till central reglering av födointag. Forskarlaget strävar efter att skapa en tvärvetenskaplig miljö med bra karriär möjlighet för doktorander och post doktorer. Enheten är överlag mycket produktivt med flera publikationer med hög impakt och högt antalet citeringar. Enhetens lärare undervisar i farmakologi vid läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, master program i biomedicin och ett antal andra kurser. Läs mer här:
Nu utlyser Funktionell farmakologi och neurovetenskap en doktorandplats!

Arbetsuppgifter

Forskningsprojekten berör analyser av beteende och genetisk data där förmågan att förstå medicinska och neurobiologiska samband är viktigt. Fokus kommer att ligga på interaktionerna (Candidate Gene-Environment (cG×E) interaction) mellan gener och miljö med fokus på psykisk hälsa, gaming, gambling och beroendesjukdomar. Vi har tillgång till omfattande patientmaterial som har bred karakterisering. Doktoranden ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning inom den överenskomna forskningstiden. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå till maximalt 20 %.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
Vi söker en person med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som har stort intresse av betydande meritering under doktorandtiden. För tillsättning av doktorandplatsen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Tidigare erfarenhet av biostatistik och/eller programmering är meriterande, så som erfarenhet av forskning inom neurovetenskap och medicin.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i .

Ansökan ska innehålla

CV
Lista över relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten och liknande)
Personligt brev som beskriver dig själv, dina kunskaper och ditt forskningsintresse
Vi ser gärna att ansökningarna är på engelska

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Helgi Schiöth (helgi.schioth@neuro.uu.se)
För frågor om anställningsförfarandet, vänligen kontakta HR-generalist Louise Lundqvist (louise.lundqvist@uu.se)
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023, UFV-PA 2023/2082
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Remember to mention that you found this position on Graduateland