Stockholm University

Multiple industries

8,480 followers

Forskare i data science med inriktning mot NLP (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid . Sista ansökningsdag: 2023-06-30.
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.

Projektbeskrivning

Anställningen är inom ramen för projektet som undersöker hur heterogena datakällor, till exempel. texter från sociala medier på olika språk ocht dess meta-data, såsom position med mera, kan användas för att skapa modeller för att prediktera i fall det föreligger en förhöjd risk gällande matsäkerhet.
Projektets mål är att bygga ett nytt ramverk för dataanalys som är effektivt och säkert och som uttnyttjar modern AI-metodik för att säkerställa matsäkerhet. För att realisera detta har ramverket tre fundament: (1) Data hub – en sökbar informationskälla populerad av heterogena data relaterad till matsäkerhet, (2) Analytiska verktyg – används tillsammans med Data-huben för att nå insikter och förklaringar kring matsäkerhetsproblematik (3) Data & Analys marknadsplats - här skall data- och prediktionsmetoder kunna exponeras för intressenter som är intresserade av matsäkerhet.
Slutprodukten kommer att bestå av metoder och verktyg, för att integrera massiva och heterogena datakällor inom matsäkerhet såväl som prediktiva modeller för att lära sig av dessa datakällor. En stor del av den datan kommer vara i form av texter, så centralt för positionen är god kunskap inom NLP, Natural Language Processing. Projektet lägger även stort fokus på tolkningsbarhet och förklarbarhet i modellernas förutsägelser.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att vara involverad i samtliga delar av forskningsprojektet med tonvikt på NLP och förklarbarhet för maskininlärning i förhållande till matsäkerhetstillämpningen. Detta innefattar bland annat kontakter med samarbetsparter, dataanalys, utveckling och testning av NLP och maskininlärningsalgoritmer samt publicering av forskningsresultat. Alla steg i arbetet sker i samråd med övriga forskare inom projektet.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, samt:
 • God teknisk kunskap om datavetenskap med särskild tonvikt på NLP/flerspråkig NLP, dataanalys maskininlärningsmetoder och förklaringsbar ML
 • Erfarenhet inom matsäkerhetsforskning är en merit
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och mycket bra programmeringskunskaper (exempelvis i Python eller R);
 • Som person bör den sökande vara flexibel, kommunikativ och samarbetsorienterad. Oberoende och hög motivation förväntas under hela projektperioden.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren Docent Tony Lindgren, tfn 08- 16 17 01, .
Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland