Stockholm University

Multiple industries

8,484 followers

Forskare inom membranproteinstrukturbiologi at Stockholm University

vid . Sista ansökningsdag: 2023-06-03.

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom naturvetenskapliga fakulteten. Närmare 300 personer, varav ungefär 70 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen är av absolut världsklass och spänner över flera stora områden.

Projektbeskrivning

Projektet är inriktat på att bestämma struktur och funktion av sekundära soluta proteinbärare.

Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar att planera och driva forskningsprojekt, som ämnar bestämma struktur och funktion av sekundära soluta proteinbärare. Handledning av doktorander och övriga deltagare i projektet igår också i uppgifterna.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen i biokemi/biofysik eller motsvarande. Erfarenhet av att arbeta med membranproteiner gällande; produktion, isolering och funktionella studier är ett krav. Önskvärt är även erfarenhet av substratbindningsstudier och analys av transportörproteiner. Meriterande är erfarenhet av ”single-particle cryo electron microscopy (EM)". Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Viktigt är även erfarenhet av att handleda studenter och teknisk personal. Personliga egenskaper som är viktiga för denna roll är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med övriga gruppmedlemmar för att nå gemensamma mål.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av David Drew, .

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, , samt (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: .

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on Graduateland