Postdoktor inom Biokemi – Riktad evolution av CO2-reducerande enzymer at Uppsala Universitet


Publicerad: 2023-05-24
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår
ArbetsuppgifterKolmonoxiddehydrogenaser (CODH) är mycket aktiva biokatalysatorer med avseende på den reversibla reduktionen/oxidationen av CO2. Följaktligen studeras de intensivt på grund av deras bioteknologiska potential. Projektet följer en våra huvudprojektlinjer, vilken fokuserar på evolutionär rekonstruktion och riktad evolution av CODH med målet att utveckla biokatalysatorer som kan appliceras i CO2-fixering.
Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärt projekt som involverar molekylärbiologi, bioinformatik, biokemi och biofysik. Postdoktorns roll i projektet kommer primärt att inbegripa riktad evolution av CODH innehållande screening av mutantbibliotek under anaeroba förhållanden. Detta med målet att identifiera mutationer som ökar aktiviteten för CO2-reduktion. Framgångsrika mutanter kommer att karaktäriseras i detalj genom en kombination av elektrokemi, spektroskopi och strukturbiologi med fokus på att bestämma mekanismen bakom dess förbättrade egenskaper. Arbetet kommer att ledas av postdoktorn i samarbete med spektroskopister och strukturbiologer vid Uppsala universitet och andra universitet, både inom och utanför Sverige.
Postdoktorns huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskning men uppgifter såsom handledning av examensarbeten och doktorander kan även förekomma.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i biokemi, molekylärbiologi eller liknande eller en motsvarande utländsk examen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarenhet inom riktad evolution är starkt meriterande. Erfarenhet inom biokatalys, bioinformatik, biokemi, biofysik och/eller bio-oorganisk kemi är även det meriterande.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Henrik Land, e-mail: henrik.land@kemi.uu.se
Välkommenmed din ansökansenast den 30 juni 2023, UFV-PA2023/2126.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Remember to mention that you found this position on Graduateland