Doktorand i fysik med inriktning fysikens didaktik bij Uppsala Universitet

Doktorand i fysik med inriktning fysikens didaktik

Publicerad: 2022-06-21
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se
Forskningsprogrammet i Fysikens didaktik vid Uppsala universitet arbetar med att uppnå en bättre förståelse för de faktorer som påverkar undervisning och lärande i högskolefysik samt att bidra till teoretiserandet av dessa förståelser. Målet är att bidra med betydelsefulla bidrag till fältet både gällande utbildningspraktik och metodologi. Programmets position som en integrerad del av insitutionen för fysik och astronomi medför unika tillfällen för forskning och utvecklingsarbete. Forskningsprogrammets stora antal forskningspublikationer, externa forskningsmedel och priser vittnar om gruppens goda anseende internationellt. Mer information om programmet kan hittas via deras hemsida www.physics.uu.se/research/physics-education-research/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att utreda konceptuella, procedurella och epistemologiska utmaningar som förekommer i kurser i fysik på högre nivå (kurser som följer introduktionsåren, t.ex. statistisk mekanik, relativitetsteori, kvantmekanik, analytisk mekanik, optik, etc.) för fysik-, ingenjörs- och ämneslärarstudenter. Det finns relativt lite forskning inom det här forskningsområdet jämfört med forskning om introduktionskurser i fysik, särskilt mekanik, så det medför värdefulla möjligheter för nydanande forskning och kursplansutveckling. Kurser på högre nivå involverar oftare mer abstrakta och avancerade matematiska verktyg och studenterna kan inte i lika hög grad förlita sig på sin vardagserfarenhet och intuition, vilket medför en betydelsefull utmaning för lärandet. Doktoranden kommer bland annat att utreda studenters meningsskapande när de löser problem i kurserna. För att studera studenters meningsskapande måste doktoranden lära sig och använda sig utav ett semiotiskt multimodalt tillvägagångssätt. Utvecklandet och användandet av en semiotisk resurs-inramning för att stödja detta tillvägagångssätt har varit en pågående aktivitet på Fysikens didaktik vid Uppsala universitet i 20 år nu. Doktoranden förväntade forskningsarbete involverar bland annat insamling och analys av videomaterial, intervjuer och klassrumsobservation. Forskningen kommer att ha en stark praktikorienterad komponent med syfte att förbättra framtida undervisning i dessa kurser. Studenten kommer därför även vara involverad i undervisning och kursplansutveckling i kurser i fysik på högre nivå.
Doktoranden arbetar främst med sitt eget projekt/forskningsstudier. Annat arbete, till exempel undervisning och administrativt arbete, är möjligt till maximalt 20% av tiden per år. I dessa fall kommer även positionen att förlängas med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav

Sökande ska ha masterexamen i fysik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Sökande förväntas kunna tala och skriva väl på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Kurser som är av särskild relevans för forskningspositionen, inklusive fysikdidaktik/kurser inom fysikens didaktik, fysikkurser på grund och avancerad nivå, samt projektarbeten inom fysikdidaktik/fysikens didaktik, särskilt med inriktning mot högskolekurser på högre nivå inom fysik. Publikationer och presentationer på forskningskonferenser och symposia i fysikens didaktik. Undervisningserfarenhet på olika nivåer av utbildning. Det är meriterande att kunna tala och skriva väl på svenska i och med att doktoranden kommer att forska och undervisa i kurser som har svenska som undervisningsspråket.
Önskvärda egenskaper och förmågor: Självständighet, bra kommunikationsförmågor, samarbetsförmåga.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Bor Gregorcic, 0704422811, bor.gregorcic@physics.uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2455.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/2455
Sista dag för ansökan: 2022-08-15 Sök jobbet

Vergeet niet te vermelden dat je deze vacature gevonden hebt via Graduateland