Kan man se någon förklaring till att anmälningar till patientnämnden domineras av kvinnor bij Region Kronoberg

I Region Kronoberg är kvinnor överrepresenterade i antalet anmälningar till patientnämnden.

Finns det någon förklaring till detta och vad kan det i så fall bero på?

En faktor är att kvinnor gör fler besök i vården än män.

Men statistiken från patientnämnden väcker ändå frågor.

Behandlas män och kvinnor olika i vården?

Kan det ses några tendenser till att antalet anmälningar eller synpunkter på vården kan vara kopplat till kön?

Patientnämnden i Region Kronoberg skulle vilja ha hjälp att undersöka dessa frågor i ett examensarbete på kandidat- eller magisternivå.

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.