X-jobb för att utreda Fogmakers systems prestanda och funktion efter en totalbrand bij Fogmaker International

Fogmaker är ett företag i stark tillväxt på en marknad som växer. Att få bättre kunskaper om den totala livscykeln för våra system är en viktig pusselbit för vår fortsatta framgång på marknaden för brandskyddssystem i fordon.

Vi behöver få fram en förbättrad och mer strukturerad, metod för att genomföra brandutredningar på de fordon som utrustats med Fogmaker brandskyddssystem. Fokus bör ligga på hela brandskyddssystemet och dess komponenter samt gränssnittet mellan brandskyddssystem och fordon.

Som underlag för arbetet finns manualer och dokumentation, samt incidentregister med kända fordonsbränder, tekniska rapporter och information från myndigheter. Buss att använda som referensobjekt samt brandhall och viss teknisk utrustning finns tillgängliga för mindre empiriska försök.

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.