Exjobb inom Cybersäkerhet & Juridik bij Knowit

Vi vill träffa dig som tycker att cybersäkerhet är både spännande och roligt!

Vi är konsulter som genom kreativitet, innovation och strategi utvecklar smarta lösningar tillsammans. Vi skapar värde hos våra kunder inom flera områden. Ett av dessa är säkerhet, och vår vision är att ligga i framkant inom IT- och informationssäkerhet. Idag är vi på god väg med över 120 säkerhetsspecialister i Norden. Vi har ett antal möjligheter för dig som studerar på universitet och högskola och snart ska ut i arbetslivet. Vi erbjuder exjobb och praktikplatser och sedan hösten 2017 har vi vårt cyberhjälteprogram som ger en kickstart ut i arbetslivet för dig som snabbt vill bli riktigt bra på cybersäkerhet. Vi söker dig som läser teknik, juridik eller andra ämnen på universitet och högskola som är relevanta för att arbeta med cybersäkerhet.

EXJOBB

Vi söker främst exjobb inom uppkopplade bilar, öppna data, molntjänster, IoT, säker utveckling, artificiell intelligens samt hantering av underleverantörer. Vi börjar också bli nyfikna på vad AR innebär för oss som arbetar med säkerhet. Nedan följer några förslag på områden för exjobb som kan genomföras under våren 2022. Vi diskuterar gärna detta närmare tillsammans med dig och definierar ett problem som passar dig och vår verksamhet. Du är också välkommen att själv komma med förslag.

Cybersäkerhet för uppkopplade bilar(V2X)

I takt med att bilar blir alltmer digitaliserade och självkörande, uppstår behovet av att de kommunicerar med sin omgivning – som t ex med trafikljus eller andra bilar och fordon. Det kallas Vehicle-to-everyting (V2X) och kommer vara en kritisk del för att manövrera bilen, och påverkar därmed trafiksäkerheten. Exjobbet kommer att fokusera på säkerhetsaspekterna i V2X och standarder inom området.

Tredjepartsrisker

Många av organisationers största risker ligger hos dess underleverantörer och deras leverantörer i sin tur. Det ser vi inte minst hos några av de mest uppmärksammade händelserna i närtid som COOP och 1177-incidenterna. Men hur ska vi göra för att minska dessa risker? Här se vi gärna två uppsatser – ett med ett juridiskt perspektiv och ett med ett tekniskt perspektiv.

Vad är lämpliga säkerhetsåtgärder för underleverantörer?

I avtal anger ofta upphandlande myndigheter lämpliga säkerhetsåtgärder för ett system eller tjänst. Avtalen löper över tid och det kan därför vara problematiskt att ange allt för detaljerade tekniska krav. Men vad är lämpliga åtgärder och kan man kräva att underleverantören förbättrar säkerheten i takt med utvecklingen i omvärlden? Här se vi gärna två uppsatser – ett med ett juridiskt perspektiv och ett med ett tekniskt perspektiv.

Säkerhet i IoT

IoT är ett vitt brett begrepp och vi önskar att tillsammans med studenterna hitta ett avgränsat område, där vi tittar på produkter på marknaden och deras säkerhetsutmaningar.

Öppna data

Öppna data är nyckeln till många framtida tjänster där vi får data från aktörer i den offentliga sektorn. Men hur genomför vi detta på ett juridiskt korrekt sätt och samtidigt uppehålla säkerhet och kvalitet? Inom detta område kan vi titta på flera problemställningar som t ex hur aggregerad information inte längre är öppen utan känslig. Eller om öppna data kan vara personuppgifter?

Transparens i AI-system

I våras presenterades ett förslag på en ny förordning om artificiell intelligens. Förslaget använder ett riskbaserat angreppsätt och delar upp AI-system i grupper där vissa är förbjudna, andra tillåtna men med restriktioner och krav i form av bl.a. tillsyn och registrering hos ansvarig myndighet. Det finns också tydliga krav på transparens, både genom att användare ska förstå att det är ett system de integrerar med, men också på vilka grunder systemet fattar beslut. Men vad krävs egentligen rent praktiskt för att leva upp till detta?

Säkerhet och juridik inom Förstärkt verklighet (AR)

Med hjälp av avancerad AR-teknik (exempelvis genom att tillsätta datorseende och objektigenkänning) blir informationen om den omgivande verkligheten för användaren både interaktiv och digitalt manipulerbar. I samband med detta så uppstår det ett antal frågor, både juridiska och säkerhetsmässiga. Vem äger informationen, vilken lagstiftning gäller och hur bör dessa system designas? Här ser vi ett antal frågeställningar som passar studenter inom både mer tekniska utbildningar och jurister.

PRAKTIK

Läser du en utbildning där ni genomför både praktik och uppsats under samma termin ser vi gärna att du gör båda hos oss, och gärna inom samma ämnesområde. Då får du redan innan du tagit examen en djup kompetens inom ett specialområde. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

ANSÖKAN

Om du vill ansöka om att genomföra ditt exjobb eller praktik här hos oss på Knowit Cybersäkerhet & Juridik har vi samma process som när vi rekryterar. Därför kommer du få gå igenom ett kapacitets- och personlighetstest och göra en caseuppgift på ca två timmar samt en intervju. Vi kommer även göra en bakgrundskontroll. Anledningen är att vi gärna ser att studenterna som gör sitt exjobb här fortsätter sin bana på Knowit om det är så att vi från båda håll trivs tillsammans.

Vi utvärderar ansökningarna löpande, men sista ansökningsdagen är 30 oktober. Har du frågor, kontakta Carlos Marjasin på carlos.marjasin@knowit.se eller Emma Enoksson på emma.enoksson@knowit.se

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.