Review om behandling af leversygdommen non-alcoholic steatohepatitis (NASH) bij Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) er den hyppigste leversygdom i verden og opstår typisk hos personer med usund vægt eller diabetes. NASH kan medføre cirrose, leversvigt og primær levercancer. Der findes flere behandlinger som muligvis kan bremse udviklingen og vi søger en kandidatstuderende som ønsker at skrive en systematisk litteraturoversigt. Arbejdet kan enten baseres på udvalgte behandlinger og foregå som almindeligt bachelor eller kandidatspeciale eller som kandidatspeciale med forskning hvilket vil indebære at der gennemføres et mere uddybende overblik over området og meta-analyser af identificerede forsøg.

Kontaktperson: Lise Lotte Gluud, lise.lotte.gluud.01@regionh.dk

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.