Cascade utilization of beech bij Københavns Universitet

The purpose of this project is to uncover opportunities for a better utilization of Danish beech wood as a raw material in the green transformation of society. This can be explored by 3 routes.

1) by investigating the potential for creating durable beech wood products for outdoor use via modification, or

2) by utilizing sawdust, cuttings, bark and branches as raw material for biorefining, where the beech wood residues is hydrolysed into sugars, which are then raw materials for biofuels and biochemicals, and

3) by investigating the potential for extracting valuable ingredients from, for example, the bark.

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.