Danmarks Faste Mission ved FN i Genève søger praktikanter bij Den danske FN-mission i Genève

Er du interesseret i multilateralt FN samarbejde og international politik?

Har du lyst til en arbejdsdag med mangfoldige opgaver i et multikulturelt miljø?

Har du lyst til at få indblik i de internationale organisationers virke?
Hvis dette afspejler dine ambitioner og interesser til en praktikplads, så kan et praktikophold hos den danske FN-mission i Genève være en unik mulighed for dig.

Hvad laver vi i Genève?
Danmarks Faste Mission ved de Forenede Nationers kontor i Genève varetager de danske relationer til FNs organisationer indenfor 4 hovedområder:

 • Flygtninge og Migration,
 • Menneskerettigheder,
 • Sundhed
 • Handel og Udvikling.


De vigtigste samarbejdspartnere er FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN’s Migrationsorganisation (IOM), FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder
(OHCHR), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FNs HIV/AIDS program UNAIDS og Danmarks handelspolitiske interesser i forhold til Verdenshandelsorganisationen (WTO). Dertil kommer arbejde i forhold til Internationalt Røde Kors (ICRC/IFRC), Den Globale Fond til bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria og andre private eller internationale organisationer, der har hovedkvarter i byen.

 

Opgaverne for praktikanten vil omfatte:

 • mødedækning
 • skrive indberetninger til Udenrigsministeriet
 • research og informationssøgning
 • planlægning og afvikling af events
 • kommunikative opgaver i forbindelse med sociale medier
 • praktiske ad hoc opgaver

Kvalifikationer:

 • Du er indskrevet på en videregående uddannelse
 • Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale
 • Du har gode formuleringsevner og analytisk sans
 • Du er selvstændig, grundig og ansvarsbevidst.
  Din ansøgning ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side). 
 • Du skal vedlægge CV og karakterblad fra uddannelsessted(er)
 • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag. 
  Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
 • Udfyld e-mailens emnelinje således: Praktikansøgning. Forår 2023. emneområde. Dit navn.
 • Send ansøgningen til email-adressen gvamis@um.dk.