Understanding biological variation for feed efficiency in pigs bij Københavns Universitet

Vi søger studerende til forskellige projekter. Primært AP 2. 

Vi søger specialestuderende til kommende projekt omkring foderudnyttelse hos slagtesvin. Vi har modtaget midler fra svineafgiftsfonden (SAF) til et projekt hvor vi skal undersøge den biologiske baggrund for variationen i foderudnyttelsen hos danske slagtesvin. Det overordnede formål er at forbedre foderudnyttelse, da den har enorm betydning for både griseproducentens økonomi, men også bæredygtigheden af svineproduktionen da klimaaftrykket ligger i de afgrøder der benyttes som fodermidler. Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP).

AP1 - 2022: Fodringseksperiment på Foulum (Aarhus Universitet). Der skal udtages vævsprøver efter endt forsøg, og vækstdata skal analyseres. 

AP 2 - 2023: Vævsprøver skal analyseres med diverse laboratoriemetoder. Primært gen- og proteinekspression i tarmvæv.

AP 3 – 2023: Matematisk modelarbejde i samarbejde med SEGES. Besluttes senere.

Kort beskrivelse af projektet findes på linket her;

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.