Studerende søges til spændende kandidatopgaver (forskerperspektivet) i foråret 2023 Ved Af bij Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Let op: Voor opdrachten en afstudeerscripties die je vindt op Graduateland is het vaak nodig dat je universiteit of studiebegeleider goedkeuring geeft voordat het geaccepteerd wordt als onderdeel van je curriculum. Neem tijdig contact op met de juiste instantie om je ervan te verzekeren dat de opdracht goedgekeurd wordt.