Privacybeleid

1. Verwerking van jouw persoonlijke gegevens

 1. Om jou te helpen met jouw carrière en om jou vacatures toe te sturen (het “Doeleinde”), verzamelt en verwerkt Graduateland ApS, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen Ø jouw persoonlijke gegevens.
 2. Hieronder vind je een beschrijving van de persoonlijke gegevens die Graduateland zal verwerken en de doeleinden en op welke rechtsgrond deze persoonlijke gegevens verwerkt worden.

2. Rechtmatig belang en contractuele relatie

 1. Graduateland verwerkt de persoonlijke gegevens die jij online hebt ingevuld om a) jou de dienstverlening te bieden zoals beschreven in de algemene voorwaarden die voor jou voorzien waren bij het aanmaken van jouw profiel, en b) om andere contractuele relaties te vervullen. Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het rechtmatige belang van Graduateland en na evaluatie is bevestigd dat jouw belangen om jouw persoonlijke gegevens niet te verwerken geen voorrang krijgen op Graduateland’s interesse in het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. De rechtmatige belangen voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens zijn:
  1. het voorstellen van jouw professionele profiel aan potentiële werkgevers, om jou hierbij grotere kansen te bieden bij het vinden van vacatures;
  2. het voorzien van informatie over vacatures die relevant zijn voor jouw carrière;
  3. het opstellen van statistieken, rapporten en overzichten om meer te weten te komen over carrièretrends;
  4. het aanmaken van een profiel op basis van jouw interesses en vaardigheden, zodat jouw profiel voorgesteld kan worden aan professionele partners in sectie 3.3 en potentiële werkgevers in sectie 3.4; en
  5. het beheren van jouw profiel op Graduateland.
  Graduateland kan de volgende persoonlijke gegevens verwerken voor de bovengenoemde doeleinden:
  1. Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.;
  2. Informatie over jouw opleiding, werkervaring, cv, jobvoorkeuren, talen, vaardigheden en referenties, en
  3. Jouw profielinformatie op Graduateland, zoals jouw geslacht, nationaliteit, leeftijd en geboortedatum.

3. Vertrouwelijkheid en informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens op Graduateland

 1. Alle gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en worden alleen gebruikt voor de doeleinden beschreven in clausule 1.
 2. Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Graduateland, Graduateland’s IT hostingprovider, Graduateland’s IT dienstverleners (incl. aanbieders van tracking software) en zijn mogelijk toegankelijk door wereldwijde Graduateland groepentiteiten op een "need to know"-basis.
 3. Als jij je voor Graduateland geregistreerd hebt via een van de volgende professionele partners, dan heeft de betrokken partner eveneens toegang tot jouw persoonlijke gegevens: hogescholen, universiteiten, publieke en private onderwijsinstellingen of andere organisaties.
 4. Wanneer jij je registreert en jouw persoonlijke gegevens doorgeeft aan Graduateland, zal Graduateland deze gegevens doorgeven aan bedrijven, universiteiten, organisaties, overheidsinstanties en instituten die overeenkomen met jouw voorkeuren met de doeleinden in sectie 2.1. (a) en (b). Je kunt jouw profiel op elk moment verbergen zodat de bovenstaande entiteiten geen toegang hebben tot jouw profielgegevens.
 5. Gelieve er rekening mee te houden dat de graad van gegevensbescherming, zoals deze toegepast en gehandhaafd wordt in landen buiten de Europese Unie, niet voldoet aan de graad van gegevensbescherming voor persoonlijke gegevens zoals deze toegepast en gehandhaafd wordt binnen de Europese Unie.
 6. Graduateland kan gebruikmaken van externe dienstverleners die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens en deze verwerken. Als deze externe dienstverleners jouw persoonlijke gegevens buiten de EU/EEA, dan is de overdracht van persoonlijke gegevens onderworpen aan de EU-U.S. Privacy Shield of de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie.
 7. Graduateland bewaart jouw persoonsgegevens 5 jaar of zo lang als nodig is voor het uitvoeren van statistieken en historische overzichten en voor het beheren van jouw profiel bij Graduateland, tenzij Graduateland op grond van toepasselijk recht of toepasselijke overeenkomsten verplicht is deze te verwijderen of jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Indien jouw profiel zich bevindt in een evenementenportaal (dit is een portaal dat alleen evenementen host en niet werkt als vacatureportaal buiten evenementen om) en indien er geen specifieke overeenkomst is gesloten met de organisator van het evenement en indien jouw portaal passief is (dit betekent dat er in 12 maanden geen nieuw(e) evenement(en) op het portaal zijn aangemaakt), worden jouw persoonsgegevens 12 maanden na het laatste evenement verwijderd.
 8. Graduateland zal jouw gedrag en persoonlijke gegevens analyseren, inclusief het registreren van jouw vaardigheden en opleidingen, om relevante carrièremogelijkheden te vinden die overeenstemmen met jouw profiel.

4. Jouw rechten

 1. Je kunt meer informatie verkrijgen over de persoonlijke gegevens die door Graduateland opgeslagen en verwerkt worden door contact op te nemen met dpo@graduateland.com. Bovendien kun je weigeren dat jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden, vragen dat jouw persoonlijke gegevens aangepast worden of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken. Als je wilt weigeren dat jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden, jouw gegevens wilt aanpassen of de verwerking van jouw gegevens wilt beperken, gelieve contact op te nemen met dpo@graduateland.com met dit bericht. Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door Graduateland, kun je contact opnemen met het Deens Agentschap voor Gegevensbescherming.
 2. Je kunt een kopie verkrijgen van jouw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat dat vaak gebruikt wordt en door machines gelezen kan worden. Hiervoor kun je contact opnemen met dpo@graduateland.com. Als dit technisch mogelijk is, kun je vragen als de persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf of andere persoon doorgestuurd worden die als gegevenscontroleur optreedt.
 3. Als je niet langer interesse hebt om voorgesteld te worden aan werkgevers en informatie te ontvangen over relevante vacatures, gelieve dit te laten weten aan Graduateland en jouw profiel te verwijderen.