Å være på jobbjakt er en slitsom prosess. Søknadsskriving tar tid, og det er ikke alltid arbeidet betaler seg; ofte ender dokumentene med å bli slengt nederst i bunken av en uoppmerksom arbeidsgiver. Da er det viktig å vite hva arbeidsgiver ser etter – og en god CV er et ypperlig sted å starte. Følg denne CV-malen, og gjør jobbsøkingen enda litt lettere.

1. Overskriften

CV-en din trenger ikke nødvendigvis å være titulert «CV» eller «Curriculum Vitae». Gisle Hellsten, leder ved Universitetet i Oslos Karrieresenter, sier til Din Side at å bruke ditt eget navn som overskrift, gjerne med store bokstaver, kan være vel så effektivt. En annen ting å vurdere, er om du skal lege ved bilde. Dette er i utgangspunktet ikke et must i Norge. En CV med bilde kan være greit når du søker jobb i det private markedet, men er mer uvanlig i det offentlige. Om du velger å gjøre det, bør du være obs på at du fremstår profesjonelt. Sjekk for eksempel hvilke klær du har på deg på bildet. Ville du gått på jobb i dem? 

2. Personalia

Under overskriften skal du legge inn kontaktinformasjon. Det er forskjellige oppfatninger om man her bør ta med sivil status og eventuelt antall barn, men du har absolutt rett til ikke å gjøre det. Det som uansett må med, er adresse, telefonnummer og e-post-adresse. Føler du deg ekstra trygg, og du mener det kan være relevant og interessant for arbeidsgiver, kan du gjerne legge til LinkedIn-adressen din eller Twitternavnet ditt.

3. Nøkkelkvalifikasjoner

I denne bolken har du lov til å være kreativ. Det er her du skal skille deg ut! Det betyr også at du må være nøye med å endre denne delen for hver jobb du søker. Du skal beskrive de kvalifikasjonene du har som gjør deg egnet for akkurat denne jobben. Dette kan settes opp punktvis i lister eller skrives ut som et lite avsnitt, men husk å holde det relevant, og forsøk å gjøre det objektivt. I stedet for ‘Jeg er utadvendt og en god selger’, kan det stå:

  • Tre års erfaring med salg
  • Ett års erfaring som salgsteamleder
  • Oppnådd salgsresultat på 20 prosent over budsjett

4. Utdanning

Start med det nyeste øverst. Husk å få med navn på skole eller universitet, hvilke år du gikk der, samt hvilken grad du tok.

5. Relevant erfaring

Her skriver du inn jobber du har hatt, med begynnelses- og sluttdato. Har du plass, kan du gjerne skrive en kort stillingsbeskrivelse. Ofte kan det være greit å nevne hva du har oppnådd i stillingen. Det får frem hvilken realkompetanse du har, og gjør at du skiller deg bedre ut. Dersom du ikke har et langt arbeidsliv bak deg, kan du også legge til f. eks. frivillig arbeid eller politiske verv. Igjen brukes omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si at det nyeste kommer først – men også her er det viktig å kun ta med det som er relevant for jobben du søker på akkurat nå. Ikke bruk plass på å utbrodere om erfaringen din som lagermedarbeider hvis du søker på en veterinærstilling. Det kan også være et poeng å flytte arbeidserfaringsavsnittet over utdanning, dersom utdanningen din er kort eller lite relevant.

6. Annen erfaring

Her kan eventuelt frivillig arbeid, tillitsverv, engasjement i diverse organisasjoner, etcetera nevnes, dersom det ikke har blitt gjort i avsnittet over.

7. Språk

List gjerne opp hvilke språk du kan, og i hvilken grad.

8. Dataferdigheter

Hvis det er relevant for jobben er det lurt å nevne hvilke programmer du har erfaring med å jobbe i.

9. Alternativt

Alt etter hvilken jobb du søker på, og hva slags erfaring du har, kan du lage flere avsnitt (hvis du har plass!). Eksempler kan være hvilke typer førerkort du har, publiseringer, fritidsinteresser, eller noe helt annet. Bruk kun denne plassen hvis du tror det kan være nyttig for arbeidsgiver å vite!

Til sist: Se over at CV-en din ser ryddig ut, og at du ikke har skrevet for langt eller komplisert. Mye kan gjøres i stikkordsform. Likevel: Skrivefeil være nok til at arbeidsgiver kasserer CV-en din, så les nøye gjennom teksten. Er dokumentet på over to sider, bør du vurdere å klippe noe bort. Oppsummert kan en si at nøkkelen til en god CV er at den er skreddersydd for arbeidsgiver og akkurat den stillingen du søker på. Å vise at du klarer å sortere ut viktig og relevant informasjon fra det som ikke er det, sier også noe om hvordan du er som arbeidstaker.

Da gjenstår det bare å si lykke til!