Et jobbintervju er en situasjon hvor du skal grilles av en potensiell arbeidsgiver. Men det er også din mulighet til å finne ut om jobben virkelig er rett for deg. Da kan det være greit å stille forberedt. Hvilke spørsmål bør du stille?

Før du skal på jobbintervju er det lurt å tenke ut noen gode, kritiske spørsmål som du kan stille på slutten av intervjuet. Svarene du får bør kunne fortelle deg om dette er den perfekte stillingen for deg. I tillegg er det en god måte å vise interesse og engasjement på, og kan forsterke et godt inntrykk. Spørsmålene bør være relevante, men ikke for pirkete eller omstendelige. Vi har laget ti forslag, ta gjerne to-tre med deg på jobbintervjuet.

1. Hva synes du selv er det beste med å jobbe her?

Her kan du få nyttig informasjon som ikke nødvendigvis står i stillingsannonsen. Kanskje er bedriftsledelsen knallbra, kollegene verdens hyggeligste, eller arbeidsoppgavene vanvittig spennende. Ved å høre hva intervjueren selv trekker frem kan du vurdere om dette harmonerer med hva du synes er viktig på en arbeidsplass.
 

2. Hva forventer bedriften av meg?

Stillingsannonsen har sannsynligvis listet opp noen kriterier til kompetanse, og forklart hva stillingen går ut på generelt. Men nå har du sjansen til å finne ut hvordan arbeidsdagen og de konkrete oppgavene blir. Er det noe du virkelig synes er interessant og givende?
 

3. På hvilken måte blir prestasjonene mine vurdert?

Hvordan bedriften måler resultater varierer veldig fra sted til sted. Vet du hva slags forventninger de har til arbeidet ditt, og hvordan de måler hva du gjør, slipper du å få bakoversveis på et senere tidspunkt. Du må finne ut om du er komfortabel med måten arbeidet ditt vurderes på før du eventuelt takker ja til jobben.
 

4. Hva slags opplæring/videreopplæring får jeg?

En jobb er inngangsporten til en karriere. Gir bedriften deg mulighet til å videreutvikle kompetansene dine, holde deg oppdatert og lære nye ting? Er det mulighet for å avansere og gjøre karriere videre i den samme bedriften, eller må du ut og lete andre steder dersom du ønsker å bytte stillingstittel?
 

5. Hva slags prosjekter kommer jeg til å jobbe med i nærmeste fremtid?

Stiller du dette spørsmålet, viser du arbeidsgiver at du er seriøs og tenker fremover på oppgavene du skal løse. Det kan også være en grei måte å få konkretisert hva du skal jobbe med, og få innsikt i hva arbeidsgiver synes er viktigst for den stillingen akkurat nå.
 

6. Hva er hovedutfordringene i jobben?

Dette kan være saker som arbeidsgiver kanskje ikke har ønsket å dvele med tidligere i intervjuet – men som definitivt er viktig for deg å vite. Utfordringene i jobben kan ofte koste mye tid og energi, og ved å spørre om dem på forhånd, har du et forsprang. Det er kjipt å ikke vite hva man går til.
 

7. Hvordan vil du beskrive bedriftskulturen?

Nok en faktor som ikke alltid kommer frem i stillingsannonser eller tidligere i jobbintervjuet. Hva jobben din går ut på er én ting, men hvordan er det å være på denne arbeidsplassen generelt? Er det et sted som lever opp til dine forventninger om profesjonelt og sosialt miljø?
 

8. Hva er det viktigste dere ser etter når dere skal ansette en person i denne stillingen?

Her får du nyttig kunnskap om hva arbeidsgiver mener skal til for å lykkes, og altså også om hva det «å lykkes» betyr for dem. Når du begynner i ny jobb, er det gunstig at både du og arbeidsgiver har samme forventninger, og syn på hva som kreves av deg i jobben din. Det gir en mer harmonisk arbeidshverdag.
 

9. Er det noe ved kvalifikasjonene mine dere er usikre på eller lurer på?

Det er kanskje et av de skumleste spørsmålene å stille, og det er ikke alltid det passer. Vær derfor helt sikker på at settingen tillater det. Likevel: får du et godt svar, gir det deg en sjanse til å forstå hvordan intervjueren tenker, og kanskje til å korrigere inntrykket dersom det er feil.
 

10. Hva skjer videre i intervjuprosessen? Når kan jeg forvente å høre fra dere?

Dette spørsmålet er alltid greit å stille, for din egen sjelefreds skyld. Når er det greit å begynne å etterlyse et svar, hvis det ikke har kommet? Må du forberede deg på flere intervjurunder? Hvordan kommer de til å foregå? Som vanlig er forberedelse nøkkelen, og da er det greit å vite hva man skal forberede seg på!