Det er ikke alltid det er praktisk mulig å møte arbeidsgiver ansikt til ansikt for et jobbintervju. Løsningen blir ofte at man må snakkes over telefon eller på Skype, men hvordan påvirker det utfallet? Og finnes det noen forholdsregler man bør ta? Her gir vi deg de beste rådene for et vellykket intervju på tråden.

Det er mange grunner til at intervjuer ikke foregår på et kontor i bedriften du har søkt jobb hos, med deg på den ene siden og representanter fra bedriften på den andre. Noen ganger bor du kanskje i en annen by eller et annet land enn der bedriften er. Andre ganger kan telefon- eller Skype-intervjuet være den første av flere intervjurunder, eller det fungerer som en måte for arbeidsgiver å spare ressurser når mange søkere skal intervjues. Uansett finnes det mange måter å skille seg positivt ut på.

 

Telefonintervju - forberedelse

Et telefonintervju er kanskje den mest utfordrende måten å ha en samtale om en stilling på, både for søker og arbeidsgiver. I et fysisk intervju får man et førsteinntrykk av hverandre som i stor grad er basert på kroppsspråk. Når man mister kontekst og kroppsspråk blir det vanskeligere å lese personen man snakker med og situasjonen generelt. Man må altså ha et større fokus.

Hvis du vet når du kommer til å bli ringt opp, er det et par enkle forhåndsregler du kan ta. Pass på at telefonen din er fulladet, slik at du ikke blir brutt midt i samtalen på grunn av tomt batteri. Finn deg et rom hvor det er stille og du får være i fred. Ta med penn og papir, slik at du kan notere underveis i samtalen. Skriv gjerne også ned egne notater om hva du kan tenke deg å spørre om, eller med svar på spørsmål du kanskje tror du kommer til å få. Fordelen er jo at intervjueren ikke ser hvor mye notater du har! Slik kan du hele tiden holde tunga beint i munnen og samtalen gående.

 

Telefonintervju – gjennomføring

Det eneste inntrykket intervjueren får av deg under et telefonintervju, er ordene du sier og stemmen du bruker. Derfor er det er ekstra viktig at du snakker tydelig og med god diksjon, siden han eller hun ikke kan lese leppene dine. Prøv å slappe av og ha en positiv tone. Smiler du for deg selv mens du snakker, vil man vanligvis kunne høre det på stemmen, det skinner gjennom!

Fremhev at du er en god lytter, og unngå å avbryte intervjueren. Da kan du heller skrive ned kommentarene, spørsmålene eller svarene dine på et stykke papir, og ta dem frem igjen når den andre er ferdig med å snakke. Det kan likevel være greit å la den andre vite at du fremdeles er til stede og hører hva hun eller han sier, så bruk gjerne bekreftende småord for å få frem dette.

Forbered deg som til et vanlig intervju ved å lese deg godt opp på bedriften, bransjen og stillingen, slik at du fremstår som velinformert og initiativrik.

 

Skype-/videointervju – forberedelse

Et Skype-intervju er praktisk av de samme grunnene som et telefonintervju – man kan snakke med folk som er langt borte – gratis. Likevel er det mye som blir enklere med en gang man kan se samtalepartnerens ansikt. For et optimalt intervju er det flere ting som må være på plass før du trykker på «start videosamtale»-knappen. For det første må du være sikker på at internett-tilkoblingen er god. Ingenting er verre enn å bruke masse tid på å legge på og ringe opp igjen, se på at bildet fryser, eller oppleve at lyden er usynkronisert og kommer 20 sekunder etter bildet. Dette kan også gi arbeidsgiver grunn til å tro at du er lite forberedt. Vær sikker på at du vet hvordan verktøyet (Skype, e.l.) fungerer før intervjuet starter, og test det en gang eller to ekstra uansett, for å unngå uforutsette komplikasjoner. Husk også å ha laderen koblet til, slik at du ikke går tom for strøm.

Det at man har video, betyr også at du må være noe mer kritisk til dine omgivelser. Som med telefonintervjuet bør du være i et rom uten støy eller andre mennesker, men pass også på at bakgrunnen din er nøytral, og i hvert fall ikke upassende. Det enkleste er kanskje å finne et slags kontor hvor du kan sitte. Du bør også kle deg som om du skulle til et vanlig intervju, altså pent. Alt etter hvilken jobb du søker på er skjorte/dress vanligvis passende for menn og en bluse, skjorte eller kjole (med litt ermer) for kvinner. Klikk bort alt annet på PC-en som kan værekilder til støy, og skru av telefonen. Pass også på at det er godt lys i rommet, slik at det er lett for intervjueren å se deg.

 

Skype-/videointervju – gjennomføring

Når det nærmer seg samtaletid, logger du på. Vær litt tidlig, slik du sannsynligvis ville vært på et vanlig intervju, og vent på at intervjueren ringer deg, med mindre annet er avtalt.

Vær obs på at mange synes det er ukomfortabelt å hele tiden kunne se seg selv mens de snakker (du vil vanligvis ha en liten rute som viser deg, mens den du snakker med er på storskjerm). Bruk det heller til din fordel: hvordan ser du ut? Sitter du for langt borte? Ser du trøtt ut? Trommer du nervøst med fingrene? Slik blir kameraet til hjelp, og du kan korrigere deg selv. Vær likevel forsiktig med å iaktta deg selv for mye – husk at det er intervjueren du bør ha blikkontakt med. Det kan ofte være lurt å se inn i kameraet heller enn på skjermen, mottakeren føler da at hun eller han ser deg inn i øynene.

Vær sikker på at den du snakker med hører deg, og juster eventuelt mikrofonen helt i begynnelsen av intervjuet.

 

Alltid beredt

Enten du skal intervjues på telefon eller som videosamtale, er det viktig at du er like forberedt som du ville vært til et intervju ansikt til ansikt. Du må være klar til å fortelle om hvem du er, om dine styrker og svakheter, og hvorfor akkurat du kan gjøre denne jobben svært godt. Det bør komme frem at du har god kunnskap om bedriften og at du er interessert i å finne ut mer om stillingen du har søkt på og hvordan det er å jobbe på den spesifikke arbeidsplassen.

 

Følg opp

Før du legger på, er det alltid lurt å takke for at de tok seg tid til å snakke med deg, og nok en gang fortelle intervjueren hvor spennende du synes jobben høres ut. Spør også om hva som blir veien viere. Når kan du forvente å høre fra arbeidsgiver, og kommer det til å bli flere intervjurunder? Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om hva du kan forvente, og hva du eventuelt bør forberede. I etterkant kan du også sende en takkemail til dem som intervjuet deg, hvor du nok en gang takker for muligheten, og oppsummerer hvorfor du vil være den rette for jobben. Slik husker de deg bedre. Pass bare på at du ikke sender dem plagsomt mange henvendelser.

Telefon- og Skypeintervjuer kan være utfordrende, men de har også sine fordeler. Er du godt forberedt, øker selvtilliten, og du kan sikre deg et hav av muligheter. Husk bare å ta telefonen! 

Top 5 Phone Interview Tips